škola | Praha 8 (okres Praha)

Církevní střední škola Jana Boska

Církevní střední škola Jana Boska je střední odborné učiliště se dvěma obory: Ošetřovatel a Pečovatel.
Posláním školy je poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.
Jako škola zřízená Provincií Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sestrami salesiánkami) vycházíme při realizaci školního vzdělávacího programu z principů salesiánského výchovného (tzv. preventivního) systému sv. Jana Boska, založeného na principu předcházení zlu a motivaci k dobru. Máme na zřeteli rozvoj člověka v jeho tělesné, duševní, sociální i duchovní dimenzi. Vzdělávání se uskutečňuje v přátelském výchovném prostředí založeném na křesťanských hodnotách (např. úcta k životu a hodnotě rodiny, pravda, poctivost, vytváření vztahů, vzájemná pomoc a solidarita).

Škola je blízko centra města, dobře dostupná MHD.
Máme vlastní školní jídelnu a domov mládeže pro dívky.
Vzdělávání a výchova se zakládají na křesťanských hodnotách, ale příslušnost k církvi ani víra nejsou podmínkou přijetí.
Školné se neplatí.

 

Obory

53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatel)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
1. 3. 2016 - 3. 3. 2016
27. 5. 2008 - 29. 5. 2008
17. 3. 2004 - 22. 3. 2004
23. 3. 2001 - 27. 3. 2001
10. 3. 1999 - 11. 3. 1999
Projekt podporují: