škola | Luhačovice (okres Zlín)

Střední odborná škola Luhačovice

JSME STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
1. NABÍZÍME atraktivní tříleté i čtyřleté obory se skvělou uplatnitelností na domácím i zahraničním trhu
2. JSME VÝJIMEČNÍ:
–  od roku 2005 jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO,
–  za r. 2019 jsme byli vyhodnoceni Střední roku Zlínského kraje,
– jsme držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Charter),  patříme mezi 28 škol v České republice, které se jím mohou pyšnit a současně jsme 2. školou Zlínského kraje s tímto prestižním certifikátem,
za r. 2020 jsme zvítězili v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou.

V současné době Střední odborná škola Luhačovice připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v několika oborech.

Oborech s maturitní zkouškou:

Management a marketingové komunikace, Specialista informačních procesů a Specialista v oblasti knižní kultury,  obory uměleckých řemesel Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky.  

Oborech s výučním listem:

Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka a Číšník – servírka.

Střední odborná škola Luhačovice vytváří kvalitní materiální i vzdělávací prostředí pro přípravu svých žáků na budoucí povolání.  Řada absolventů naší školy pokračuje ve studiu na VŠ, mnozí jsou dnes úspěšnými zaměstnanci i podnikateli. Škola realizuje výuku v moderně vybavených multimediálních učebnách, ve speciální jazykové učebně, v počítačových pracovnách a v učebnách počítačové grafiky. Pro výtvarnou přípravu máme k dispozici ateliér. Škola má vlastní školní jídelnu a Domov mládeže, který je určen pro studenty ze vzdálenějších regionů. Je vybavený prostorami pro volnočasové vyžití (kulturní sál, posilovna, sál na aerobik, studovna a sauna). Dále provozujeme internetovou kavárnu s prodejnou studentských výrobků. Ve škole najdete rozsáhlou knihovnu a uměleckou galerii.  K výuce tělesné výchovy si škola pronajímá prostory hřiště a halu sportovního areálu Radostova v Luhačovicích.

Všechny maturitní i nematuritní obory mají zajištěny praxe i stáže dle svého zaměření. Žáci maturitních oborů získávají praktické zkušenosti v zajímavých a kvalitních institucích (např. v informačních centrech, v knihovnách, na specializovaných pracovištích marketingu). K odbornému výcviku uměleckých řemesel jsou využívány vlastní dílny, kde probíhá velká část praxe těchto oborů, stejně tak i v dílnách externích mistrů. Praxe gastronomických oborů je realizována ve špičkových lázeňských hotelech, kromě toho využíváme i vlastní odborné pracovny a pracoviště odborného výcviku.

Naši žáci získávají odborné znalosti a zdokonalují se v anglickém jazyce na zahraničních stážích, v letech 2021 – 2022 realizujeme aktivity v Litvě, Slovinsku, Německu, Portugalsku a na Maltě díky projektům Unikátní svět dřeva a Než se usadím, chci trochu poznat svět.

Kvalitní vzdělání nelze zabezpečit bez erudovaného a motivovaného pedagogického sboru, proto i oni sbírají zkušenosti v zahraničí – ve Velké Británii, Irsku, na Maltě, ve Finsku a na Islandu, a to v rámci podpořených projektů Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností a Nové metody ve výuce.

Škola se pravidelně účastní krajských i celostátních soutěží, přehlídek a olympiád, v nichž dosahuje výborných výsledků. Studentky třetího ročníku oboru Management a marketingové komunikace se v r. 2020 umístily na 4. místě v celostátním kole dvou soutěží Soutěž & Podnikej a Social Innovation Relay. V r. 2019 obsadili přední místa naši žáci v několika celostátních kolech oborových soutěží uměleckých řemesel – Točířská soutěž v Bechyni (dvakrát 1. místo a 3. místo), Hefaiston (2. místo v kategorii studentských a učňovských prací).

Díky dotaci ZK škola využívá nových prostor a učeben, do jejichž modernizace bylo v posledních letech investováno téměř 30 milionů Kč. Další prostředky pro zkvalitnění výuky jsme získali z projektu IROP na vybavení dílen uměleckých řemesel.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU ŠKOLY: https://www.sosluhac.cz

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Management a marketingové komunikace)
72-41-M/01 - Informační služby
(ŠVP: Specialista informačních procesů)
72-41-M/01 - Informační služby
(ŠVP: Specialista v oblasti knižní kultury)
82-51-L/01 - Uměleckořemeslné zpracování kovů
(ŠVP: Design a zpracování kovů)
82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(ŠVP: Design a zpracování dřeva)
82-51-L/04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
(ŠVP: Design a tvorba keramiky)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník - servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - kuchařka)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
25. 3. 2015 - 7. 4. 2015
4. 10. 2011 - 6. 10. 2011
24. 5. 2006 - 26. 5. 2006
7. 1. 2003 - 9. 1. 2003
Projekt podporují: