škola | Rokycany (okres Rokycany)

Gymnázium a SOŠ Rokycany (G+SOŠ Rokycany)

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

dovolte mi, abych vám v krátkosti představil studijní obory, které nabízí Gymnázium a SOŠ Rokycany. Na SOŠ vyučujeme v maturitních oborech Informační technologie (zaměření na sítě, programování, počítačovou grafiku a programování řídících systémů) a Ekonomické lyceum.

Na gymnáziu nabízíme 8leté gymnázium pro žáky z 5. tříd ZŠ a samozřejmě 4leté gymnázium (podle ŠVP Moje škola).

Máme pro vás také jednu alternativu: 4leté gymnázium s výukou předmětů v angličtině (podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech). I v tomto roce otevíráme novou třídu vyučovanou podle konceptu typického pro zahraniční školy. Výuka zde není zaměřena na to, že učitel se snaží při vyučovacích hodinách „vše probrat“. Obor naopak pracuje s vnitřní motivací žáků, je založen na diskusi a komunikaci s žáky, na přemýšlení, aplikaci poznatků. Tento systém také výrazně posiluje vlastní odpovědnost žáka za výsledky jeho vzdělávání. Obor nejde po povrchu v celé šíři oboru, ale naopak si vybírá témata dle zájmu žáků, a ty rozpracovává do hloubky. Zároveň je třídě maximálně 20 žáků, tak, aby výuka byla efektivní. Více informací naleznete v tomto odkazu.

Podrobnější informace o dalších oborech naleznete v tomto odkazu.

Můžete se také podívat na další materiály, včetně virtuální prohlídky školou v tomto odkazu.

Těšíme se na vás!

Pavel Vlach, ředitel G+SOŠ Rokycany

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Inspirace a poznání v souvislostech)
79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Moje škola)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Moje škola)
18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační a databázové systémy)
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum
(ŠVP: Ekonomické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 28.5
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 26
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2017 32
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
4. 3. 2020 - 9. 3. 2020
23. 5. 2013 - 28. 5. 2013
25. 11. 2009 - 2. 12. 2009
1. 3. 2007 - 7. 3. 2007
11. 3. 2002 - 15. 3. 2002
22. 11. 1999 - 23. 11. 1999
6. 9. 1999 - 6. 9. 1999
2. 11. 1998 - 9. 11. 1998
Projekt podporují: