škola | Ostrov (okres Karlovy Vary)

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

Gymnázium Ostrov je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu. Například budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí technici nebo lékaři naopak. To umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ i na budoucí studium.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: švp - vyšší gymnázium)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: švp - nižší gymnázium)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 17
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
8. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 9.5
6. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2017 13
7. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 10. 2017 - 6. 10. 2017
11. 5. 2010 - 14. 5. 2010
9. 1. 2007 - 10. 1. 2007
5. 2. 2002 - 19. 2. 2002
1. 9. 1999 - 1. 9. 1999
15. 6. 1999 - 15. 6. 1999
Projekt podporují: