škola | Chrudim (okres Chrudim)

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

"S NÁMI ZNÁTE SVOJI BUDOUCNOST"

Historie školy sahá až do roku 1992.

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. vznikla 1. 9. 1992. Škola nabízí dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou, a to 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – Tělesná výchova a sport a 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – Humanitní studia.  

Důraz je ve vzdělávání kladen především na výuku cizích jazyků a praktickou stránku výuky, která je obohacována různými kvalifikačními kurzy odborníků z praxe. V rámci oboru pedagogické lyceum to jsou kurzy animátora, masérský kurz, lyžařský nebo sportovní kurz, kurz nutričního poradce apod. Je důležité zmínit, že kurzy nejsou vázány na obor, žáci různých zaměření se mohou účastnit kurzů dle vlastního zájmu. Kurzy se otevírají, pokud je dostatečný počet zájemců.

Žáci chodí do výuky ve slušném oblečení, které je stanoveno školním řádem. Ve své dosavadní historii má škola více než 1000 absolventů, kteří nacházejí dobré uplatnění ve vystudovaných oborech. Naše škola je velice žádána i zájemci o studium ze sociálně slabého prostředí. Těmto zájemcům škola sama poskytuje nebo zprostředkovává granty na financování studia, odborné kurzy, exkurze a certifikovaná školení. Škola formou sociálního programu a stipendií aktivně podporuje nadané žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

PROČ PRÁVĚ NA ŠKOLU BOHEMIA 

Praxe na tuzemských pracovištích (pozn. z hlediska finančního nejsou pro žáky ziskové).

Praxe v zahraničí (jsou pro žáky finančně zajímavé, s další možností legální práce v zahraničí v oboru po ukončení školy).

Škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách (tzn. individuální přístup a malé pracovní skupiny vedené kvalifikovanými odborníky).

Možnost absolvování dalších odborných („rekvalifikačních“) kurzů, které skýtají další pracovní uplatnění v oboru i ve vlastní podnikatelské činnosti – animátorský kurz, masérský kurz, kurz nutriční specialista, tejpovací kurz, …

Možnost nepovinného studia cizích jazyků (ruština, francouzština, španělština, arabština, základy latiny) vedeného kvalifikovanými odborníky.

Možnost navštěvovat odborné kroužky – rozšířená výuka jazyků.

Škola dosahuje špičkových výsledků ve sportovních soutěžích (fotbal, atletika, volejbal, basketbal, …), což dokumentují vynikající výsledky žáků v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem pro budování jejich následující kariéry.

Stravování – hotová jídla (33 Kč). Celodenní provoz školního klubu – svačiny, nápoje, kusové ovoce apod.

Výborná dostupnost školy z autobusového či vlakového nádraží.

Vynikající a rozmanité uplatnění absolventů na trhu práce (pedagogická dráha, sportovní oddíly) v tuzemsku i v zahraničí.  

Možnosti praxe pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– mateřské školy

– školní družiny

– zájmové kroužky

– dětské tábory

– zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (Anglie, Irsko)

Nabídka sportovních a vzdělávacích kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– adaptační kurz

– lyžařský kurz

– cyklistický kurz

– vodácký kurz

– kurz tvořivosti

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: Humanitní studia)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: Tělesná výchova a sport)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 5. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
2018 1 2. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
2017 1 2. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 5. 2019 - 15. 5. 2019
5. 1. 2016 - 2. 2. 2016
12. 11. 2012 - 15. 11. 2012
11. 12. 2008 - 16. 12. 2008
Projekt podporují: