škola | Sokolov (okres Sokolov)

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Vážení návštěvníci, uchazeči o studium, rodiče,

jsme připraveni odpovídat na Vaše dotazy a po domluvě individuálně ukázat naši školu.  Sledujte naše stránky www.isste.cz.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace je školou s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, patří k největším a nejmodernějším v regionu.

Proč studovat s námi?

  • Již 66 let vychováváme odborníky, v současné době nabízíme 6 studijních a 4 učební obory.
  • Nabízíme moderní zázemí, budovy školy byly kompletně rekonstruovány v letech 2009 až 2012, máme vlastní autodílnu, kovárnu a jiné dílenské prostory, dvě moderní sportovní haly, počítačovou síť s více než 400 počítači, 3D tiskárny, plotry, moderní dvoupatrovou knihovnu, učebny vybavené interaktivními tabulemi. 
  • Výborná dopravní dostupnost, 5 minut od vlakového a autobusového nádraží, Domov mládeže s dvoulůžkovými pokoji a moderním vybavením.
  • Teorii propojujeme s praxí, od 2. ročníku absolvují žáci souvislé praxe na pracovištích vybraných firem. Pořádáme exkurze, besedy s odborníky z praxe, spolupracujeme s Hospodářskou komorou ČR, celosvětově renomovanými firmami, např. BMW, Porsche, i s firmami a drobnými podnikateli z okolí.
  • Podporujeme aktivity žáků, pomáháme jejich osobnímu rozvoji. Ve škole máme poradenské pracoviště, žáci si vedou vlastní časopis, Studentský parlament, mají možnost se zapojit do řady soutěží, odborných i sportovních.
  • Žák má možnost získat řadu benefitů, Microsoft 365 po dobu studia zdarma, stipendium, podle studovaného oboru také řidičský nebo svářečský průkaz, certifikáty JA Czech, vysvědčení ze Státní zkoušky z psaní na klávesnici a mnoho dalších výhod.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie - studijní obor)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství - studijní obor)
23-45-M/01 - Dopravní prostředky
(ŠVP: Dopravní prostředky - studijní obor)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektrotechnika - studijní obor)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a podnikání - studijní obor)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost - studijní obor)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik - učební obor)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů - učební obor)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel - učební obor)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář - učební obor)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.7
1. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. CH)
3. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. D)
2. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. CH)
2018 0.5
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
25. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
37. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 2
3. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 5. 2019 - 24. 5. 2019
4. 12. 2012 - 6. 12. 2012
25. 5. 2007 - 29. 5. 2007
15. 5. 2006 - 17. 5. 2006
24. 4. 2001 - 27. 4. 2001
2. 2. 1999 - 2. 2. 1999
Projekt podporují: