škola | Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga zahájila svoji činnost v roce 1995 pod názvem Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga. Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou, který leží ve východní části Českomoravské vrchoviny a je součástí Kraje Vysočina.

Vzdělávání žáků tříletých učebních oborů je realizováno podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Studium probíhá tři roky v denní formě vzdělávání. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem.

Žáci se mohou vyučit v těchto oborech:

65–51–H/01 KUCHAŘ: kuchyně – teplá a studená, dietní a bezlepková, zdravá a racionální

65–51–H/01 ČÍŠNÍK: barman, sommelier, barista, recepční, příprava slavnostních tabulí, komunikace a práce s hostem

29–54–H/01 CUKRÁŘ: cukrářská výroba – klasická a moderní, bezlepková, s náhradními sladidly (diaprodukty), výroba zmrzliny.

Na tříletých učebních oborech není vybíráno školné.

 

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost získat na naší škole rovněž střední vzdělání s maturitní zkouškou studiem dvouletého nástavbového oboru 65-41-L/51 GASTRONOMIE.

Studium probíhá dva roky v denní formě vzdělávání. Na nástavbovém studiu není vybíráno školné.

 

Žáci, kteří během praktické části výuky vykonávají produktivní činnost, získají zajímavé finanční odměny. Navíc žáci, kteří dosahují výborných studijních výsledků, mohou v průběhu svého studia pobírat prospěchové stipendium.

Na Střední škole gastronomické klademe velký důraz na odbornost našich žáků. Podporujeme jejich profesní růst, připravujeme pro ně soutěže a nabízíme tematické gastronomické akce. Organizujeme pro ně množství kurzů s odborníky z praxe, kteří zásadním způsobem obohacují praktickou výuku napříč všemi obory.

Naše škola také nabízí studentům volnočasové aktivity ve školním středisku volného času. Zkušení lektoři a pedagogové poradí, jak se nenudit a zároveň aktivně relaxovat. A pro širokou veřejnost jsou připravovány atraktivní akce se zajímavými hosty, o nichž lze nalézt informace na webových a facebookových stránkách školy.

Obory

65-41-L/51 - Gastronomie
(ŠVP: Společné stravování)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář - výroba)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník - servírka pro obsluhu)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař pro přípravu pokrmů)

Inspekční zprávy

6. 4. 2017 - 12. 4. 2017
13. 10. 2010 - 19. 10. 2010
17. 9. 2003 - 22. 9. 2003
6. 12. 1999 - 9. 12. 1999
Projekt podporují: