škola | Brno (okres Brno-město)

TRIVIS - Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

VŮLE – INTELIGENCE – SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veterinární dává absolventům možnost uplatnění např. v chovatelských zařízeních, ve veterinárních ambulancích, v potravinářských provozech i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

43-41-M/01 - Veterinářství
(ŠVP: Veterinářství)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 1. 2014 - 23. 1. 2014
23. 3. 2010 - 25. 3. 2010
6. 2. 2007 - 7. 2. 2007
9. 6. 2003 - 11. 6. 2003
12. 4. 2000 - 12. 4. 2000
6. 12. 1999 - 8. 12. 1999
11. 9. 1998 - 11. 9. 1998
Projekt podporují: