škola | Milevsko (okres Písek)

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Podrobné informace o škole

Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia šestiletého a jedna třída studia čtyřletého. Vyučuje zde 20 kvalifikovaných pedagogů.

Přijímací zkoušky: pro přijímání do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se konají jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Jaké nabízíme vzdělání

Úplné střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Individuální zaměření realizují studenti formou volitelných předmětů.

Cizí jazyky: vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Všichni žáci studují dva cizí jazyky.

Volitelné předměty umožňující individuální zaměření si studenti vybírají ve třetím a čtvrtém (resp. 5. a 6.) ročníku, např. konverzace v cizím jazyce, semináře navazující na vyučované předměty. Dotace hodin a široký výběr volitelných předmětů umožňují studentům velmi dobrou přípravu na všechny obory vysokých škol.

Mimoškolní aktivity: Při škole existuje sportovní klub. Poskytuje možnost zapojení v oblasti sportovních soutěží. Žáci využívají i kurzů výpočetní techniky, jazykových apod. Organizujeme poznávací a studijní cesty do zahraničí a sportovní kurzy. Škola podporuje žáky k získávání mezinárodních jazykových zkoušek.

Výsledky: Naši studenti se úspěšně zapojují do školních soutěží a olympiád na regionální i celorepublikové úrovni, absolventi po maturitě dál studují na všech typech VŠ. Úspěšnost u maturitních zkoušek a přijetí na vysoké školy je vysoká.

Výchova: Studenti se angažují v tvorbě nejrůznějších (i mezinárodních) projektů, účastní se přednášek a besed s širokým spektrem témat, zapojují se do peer-programu prevence a pomoci drogově závislým. Pro nové studenty 1. ročníku je připravován adaptační kurz.

Co je typické pro naši školu?

  • vysoká úroveň vzdělání
  • velmi dobré vztahy mezi vyučujícími a studenty
  • individuální přístup k problémům jednotlivců
  • možnost kvalitního stravování
  • škola je regionální a studenti neplatí školné
  • prakticky ve všech prostorách školy je dostupný internet (LAN, Wi-Fi), učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, mobilní multimediální učebna, jazyková laboratoř, technologicky na vysoké úrovni laboratoře přírodovědných předmětů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Škola bránou do života)
79-41-K/61 - Gymnázium - 6 leté
(ŠVP: Škola bránou do života)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
2018 1
3. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
37. místo - krajské kolo Logická olympiáda - kat. SŠ
2017 1
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
8. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 1. 2018 - 18. 1. 2018
7. 11. 2011 - 11. 11. 2011
18. 11. 2009 - 20. 11. 2009
7. 1. 2008 - 10. 1. 2008
26. 11. 2001 - 30. 11. 2001
Projekt podporují: