škola | Bojkovice (okres Uherské Hradiště)

CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice připravuje žáky ve 4-leté denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky / učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou rovněž pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Žáci získávají vědomosti a zkušenosti nejen teoretickou přípravou, nýbrž také odbornou praxí, jejíž časová dotace je více než 550 hodin během čtyřletého denního studia.

Školné se neplatí.

Součástí školy je vlastní domov mládeže s kapacitou 53 lůžek, který je součástí areálu školy.  Pro volný čas žáků je připravena široká nabídka zájmových kroužků organizovaných vlastním Střediskem volného času.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 3. 2019 - 29. 3. 2019
21. 10. 2013 - 24. 10. 2013
22. 2. 2007 - 23. 2. 2007
3. 10. 2000 - 9. 10. 2000
27. 5. 1999 - 27. 5. 1999
Projekt podporují: