škola | Staré Město (okres Uherské Hradiště)

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je státní střední školou pro regiony Uherského Hradiště, Zlína, Hodonína a dalších. Škola je situována v okrajové části Starého Města při silnici na Velehrad. Z Uherského Hradiště i od nádraží ČD ve Starém Městě jezdí ke škole autobusy. Škola, domov mládeže, tělocvična, sportovní areál, mechanizační hala, arboretum, skleník a pokusná políčka tvoří moderní komplex o rozloze 7 ha. Domov mládeže poskytuje ubytování studentům většiny středních škol v Uherském Hradišti. Školní kuchyně zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky, dojíždějící žáci mají možnost ve školní jídelně poobědvat.

V současné době je na naší škole otevřeno 30 tříd, z toho 16 tříd na Střední odborné škole, 6 tříd na tříletém učebním oboru a 8 tříd na Gymnáziu.

V rámci Střední odborné školy mohou žáci navštěvovat obory

Agropodnikání (kód oboru 41-41-M/01)
Ekonomika a podnikání (kód oboru 63-41-M/01)
Stavebnictví (kód oboru: 36-47-M/01)
Mechanik seřizovač (kód oboru: 23-45-L/01)

V rámci tříletého učebního oboru mohou žáci navštěvovat obory
Strojní mechanik (kód oboru: 23-51-H/01)
Mechanik opravář motorových vozidel (kód oboru: 23-68-H/01)
Truhlář (kód oboru: 33-56-H/01)
Obráběč kovů (kód oboru: 23-56-H/01)

V rámci Gymnázia mohou žáci navštěvovat obor
Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)

 

Obory

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.1
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
2018 1.5
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
19. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
2017 1
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
23. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 11. 2014 - 27. 11. 2014
9. 2. 2010 - 11. 2. 2010
13. 11. 2006 - 20. 11. 2006
16. 2. 1999 - 17. 2. 1999
28. 9. 1998 - 29. 9. 1998
Projekt podporují: