škola | Kroměříž (okres Kroměříž)

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Úvodní slovo ředitele

Střední zdravotnická škola Kroměříž je škola prověřená generacemi. Již více než 60 let připravuje žáky pro praktický život s cílem skloubit kvalitní vzdělání s výchovou k lidství. Škola disponuje motivovaným učitelským sborem a moderním materiálně technickým zázemím. Škola má své pevné místo mezi středními školami v Kroměříži i ve Zlínském kraji, kde úspěšně spolupracuje s významnými poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb. Škola je zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO. Krédo školy: „Stavíme na jistotě uplatnění“.

Připravenost absolventů

Absolvent je po vykonání maturitní zkoušky připraven nejen pro výkon povolání, ale také ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole zdravotnického či sociálního zaměření. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat další zvyšování poptávky po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících, a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvent má tedy velkou šanci uplatnit se bezprostředně po studiu na trhu práce ve vystudovaném oboru v lůžkových i ambulantních zařízeních nebo na specializovaných pracovištích dle vlastního výběru.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
22. 11. 2018 - 28. 11. 2018
24. 1. 2013 - 29. 1. 2013
15. 3. 2005 - 18. 3. 2005
2. 5. 2000 - 10. 5. 2000
Projekt podporují: