škola | Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž)

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem v roce 2020 oslavila již 67. výročí svého založení. Vzdělávání v nabízených oborech má dlouholetou tradici, kompletní materiální zabezpečení a zkušené pedagogické pracovníky. Všechny poskytované obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem jsou zaměřeny na oblast zpracování dřeva v nábytkářském průmyslu a tři obory jsou zaměřeny i na jeho uměleckořemeslné zpracování a designové pojetí.  Absolventi mají široké uplatnění v nábytkářských, obchodních, stavebních firmách a interiérových studiích.

Od  1.9.2020 škola otevřela nový obor Design interiéru, který je zaměřen na návrhy interiéru, zařízení bytu a design nábytku. Zájemci o další studium pokračují ve vyšším odborném nebo vysokoškolském vzdělávání na školách s uměleckým, architektonickým nebo technickým zaměřením v Brně, Praze, Zlíně… Naše škola spolupracuje s řadou firem daného oboru v regionu, účastní se řady projektů a odborných soutěží na celostátní či mezinárodní úrovni. Pro zkvalitnění vzdělávání žáků rozvijí spolupráci s UTB Zlín a MU Brno. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami oboru zejména na vzájemných výměnných stážích studentů. 

Škola vytváří pro své žáky komplexní materiální zajištění. Žákům poskytuje stravování ve vlastní jídelně – výběr z 2 jídel a i ubytování ve vlastním moderním domově mládeže s celodenním stravováním. Odborná i praktická výuky je realizována v objektech školy. Žáci mohou dle svého zájmu navštěvovat různé odborné, technické či sportovní kroužky. Vzdělávání doplňují odborné exkurze do podniků oboru, návštěvy veletrhů a výstav v tuzemsku i zahraničí. Velký úspěch mají i vzájemné výměnné zahraniční stáže s odbornou i kulturní náplní. Podle zájmu žáků jsou zajišťovány návštěvy sportovních či kulturních akcí.

Seznam oborů školy

a) obory vzdělání s maturitní zkouškou

82-41-M/11 Design interiéru – nový obor od 1. 9. 2020
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

b) obory vzdělání s výučním listem

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
33-56-H/01 Truhlář  - stipendium Zlínského kraje
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
36-64-E/01 Tesařské práce

Kompletní informace získáte na našich stránkách www.ssno.cz

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba)
82-41-M/11 - Design interiéru
(ŠVP: Design interiéru)
82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(ŠVP: Uměleckořemeslné zpracování dřeva)
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP: Truhlářská a čalounická výroba)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-64-E/01 - Tesařské práce
(ŠVP: Tesařské práce)
82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář
(ŠVP: Umělecký truhlář a řezbář)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 3. 2018 - 13. 3. 2018
2. 2. 2012 - 13. 2. 2012
19. 3. 2007 - 20. 3. 2007
5. 12. 2000 - 8. 12. 2000
Projekt podporují: