škola | Letohrad (okres Ústí nad Orlicí)

Průmyslová střední škola Letohrad

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

 • Propojíme vás s možnými budoucími zaměstnavateli - realizujeme prvky duálního vzdělávání.
 • Formou stipendií vám pomůžeme ušetřit.
 • Nabízíme vám jistotu budoucího uplatnění na trhu práce.
 • Školu tvoří ucelený areál budov – vše je na jednom místě, je to náš středoškolský kampus.
 • Moderní areál učiliště –jsou zde k dispozici stroje, které jsou běžným vybavením dnešních moderních firem.
 • Vlastní domov mládeže – je naší velkou výhodou, že se o domov mládeže nedělíme s žádnou jinou institucí, jsou zde ubytováni pouze naši studenti; to vytváří rodinné zázemí ve škole.
 • Individuální přístup – školou prošla řada úspěšných absolventů.
 • Pořádáme poznávací zahraniční zájezdy.
 • V průběhu studia realizujeme adaptační, lyžařské a sportovní kurzy.
 • Úspěšně se účastníme sportovních soutěží a soutěží odborných – projektování, mezinárodní geodetický pětiboj, soutěže odborných dovedností.
 • Ve spolupráci s našimi partnery pořádáme pro studenty exkurze, odborné přednášky a stáže.

Firemní stipendia  – více informací u jednotlivých oborů.

Vzdělávání zajišťujeme na dvou pracovištích. Pracoviště  střední průmyslové školy  (SPŠ)  v Komenského ulici se zaměřuje na čtyřleté denní studium zakončené maturitou, pracoviště  středního  odborného učiliště (SOU)  v Ústecké ulici se zaměřuje na tříleté denní studium zakončené výučním listem a na tříleté večerní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.  

Pracoviště SPŠ


  

Pracoviště SOU

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenský technik)
36-46-M/01 - Geodézie a katastr nemovitostí
(ŠVP: Geodézie a katastr nemovitostí)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - dopravní stavitelství)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-52-H/01 - Nástrojař
(ŠVP: Nástrojař)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář - slaboproud)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář - silnoproud)

Spolupracující firmy

EUROVIA CS, a. s.

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 23. místo - ústřední kolo Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce
28. místo - ústřední kolo Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce
2017 0 16. místo - ústřední kolo Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 12. 2018 - 7. 12. 2018
18. 3. 2013 - 20. 3. 2013
1. 4. 2008 - 4. 4. 2008
5. 1. 2005 - 12. 1. 2005
10. 1. 2000 - 14. 1. 2000
Projekt podporují: