škola | Pardubice (okres Pardubice)

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

adresa pro dálkový přístup: gymozart@gymozart.cz

webové stránky školy: www.gymozart.cz

zřizovatel: Pardubický kraj

 

Informace o studiu

 • Hlavním cílem gymnázia je poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kvalitně ke studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí.
 • Od 1. září 2021 otevře naše škola tři třídy gymnázia ve čtyřletém vzdělávacím programu. Může být přijato nejvýše 90 žáků.
 • Snažíme se vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.
 • Nabízíme vstřícné prostředí postavené na  pozitivní atmosféře vycházející ze vzájemné úcty, důvěry a respektu k individualitě studenta.

 

Profil školy

 • Žáci si sami dle Školního vzdělávacího programu vybírají od 3. roč. ze široké nabídky semináře a volitelné předměty. Tím si určují směr svého studijního zájmu s ohledem na maturitní zkoušku a studium na VŠ.
 • V případě přijetí ke studiu si budou úspěšní uchazeči vybírat k anglickému jazyku další jazyk z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Na základě rozřazovacího testu v červnu 2021 budou zařazeni do přibližně stejně pokročilých skupin..
 • Novinky školy: K dispozici pro studenty a vzdělávání je aula gymnázia; studenti využívají celkem 3 vnitřní respiria (místnost pro odpočinek, studium, rozhovory apod.) a zahradní altán (4., letní respirium) v prostoru školního dvora.
 • Úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na vysoké školy se pohybuje nad 98 %. Naši absolventi studují obory od architektury, ekonomie, mezinárodních vztahů, práv až po medicínu či chemii na prestižních univerzitách v ČR i v zahraničí.
 • Škola organizuje rozmanité exkurze, tematické výlety, workshopy a další aktivity, které jsou nedílnou součástí výuky. Tradiční a populární akcí je „Den osobností“. Jsme zapojeni v řadě projektů, trvale spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové. Patříme mezi pilotní školy Ústavu pro studium totalitních režimů. Mezi našimi partnery je řada dalších významných institucí. Žáci se účastní řady kulturních a sportovních programů. Aktivity nad rámec běžné výuky jsou podstatnou součástí celkového profilu školy.
 • Pravidelně organizujeme zahraniční zájezdy (Paříž, Londýn, a další), výměnné studentské pobyty (družební Gymnázium v Selbu – SRN a střední škole v Kaoh-siung – Taiwan) a spolupracujeme s agenturami AFS a YFU.
 • Gymnázium je jako jedna ze čtyř škol v Pardubicích členem Hokejové akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a partnerem BK JIP Pardubice.
 • Ve škole funguje studentský filmový klub „Jeden svět na školách“, který nabízí projekce dokumentárních filmů a besedy se zajímavými hosty.
 • Nezapomínáme ani na potřebné doma i v zahraniční. Studenti i pedagogové jsou zapojeni v projektu „Adopce na dálku“ v africké Keni a dlouhodobě podporují Dětské centrum Veská. Pravidelně spolupracujeme s občanským sdružením „Život dětem“ při organizaci srdíčkových dnů.

Dopravní spojení

 • Dopravní spojení do školy je linkami MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 21 (zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše, z centra města cca 10 minut, z nádraží ČD 5 minut).
 • Mapa města s vyznačením naší školy pro Vaši snažší orientaci.

 

Stravování, občerstvení

 • Stravování budoucích žáků poskytuje Školní jídelna gymnázia. Strávníci si vybírají ze dvou připravovaných jídel.
 • Občerstvení studentů gymnázia zajišťuje každý pracovní den kantýna propojená s respiriem v budově školy. Otevírací doba je od 7:45 do 11:30 hodin. V budově gymnázia je navíc i nápojový a potravinový automat.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP pro čtyřleté gymnázium)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 13.4
2. místo - ústřední kolo Soutěž vědeckých a technických projektů (EXPO SCIENCE AMAVET)
4. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
5. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2018 11
3. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2017 9.5
2. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 11. 2019 - 11. 11. 2019
11. 12. 2013 - 16. 12. 2013
24. 11. 2008 - 27. 11. 2008
4. 12. 2006 - 4. 12. 2006
14. 3. 2005 - 18. 3. 2005
9. 5. 2001 - 15. 5. 2001
Projekt podporují: