škola | Praha 7 (okres Praha)

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 21. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
33. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2018 1
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
22. místo - ústřední kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
8. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
2017 1
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
9. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
11. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 2. 2014 - 21. 2. 2014
5. 4. 2005 - 7. 4. 2005
16. 5. 2000 - 18. 5. 2000
18. 3. 1999 - 18. 3. 1999
30. 9. 1998 - 30. 9. 1998
Projekt podporují: