škola | Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Jsme škola s více jak 60ti letou tradicí. Škola byla založena v roce 1959. Postupně se transformovala až do dnešní podoby. Její vzdělávací nabídka je zaměřená do sféry obchodní činnosti, podnikání a služeb. V rámci města a žďárského okresu se jedná o jedinečnou nabídku středoškolského vzdělávání.

V současné době nabízíme následující obory:

Obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků
 • Kosmetické služby
 • Podnikání (nástavbové studium)

Obory zakončené výučním listem:

 • Kuchař – čísník
 • Kadeřník
 • Rekondiční a sportovní masér
 • Interiérová a aranžérská tvorba
 • Prodavač – manažer prodeje

 

 

Škola získala v letošním roce úžasný grant a tedy realizujeme pětiletý projekt s oficiálním názvem Let’s Open the Door for Future (Otevřme dveře do budoucnosti) podporovaný dánskou nadací The Velux Foundation.

Díky projektu naše škola získá v následujících pěti letech:

 • prostor pro realizaci karierového poradenství a práci na osobním portfoliu u našich žáků,
 • možnost vycestovat během studia na pracovní stáže do zahraničí,
 • podporu pro podnikání našich absolventů – možnost získat jednorázový příspěvek na zahájení podnikatelské činnosti,
 • nové zázemí pro výuku oboru Kuchař-číšník (školní bar, moderní gastrostudio),
 • nové IT vybavení celé školy,
 • podporu a podmínky pro pedagogický růst všech zaměstnanců školy

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání - bezplatné studium)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač - specialista obchodu)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér a interiérová tvorba)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP: Rekondiční a sportovní masér)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 12. místo - ústřední kolo HARMONIE - účesová tvorba dámská
11. místo - ústřední kolo HARMONIE - účesová tvorba pánská
2017 0.5 3. místo - ústřední kolo Finanční gramotnost - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 4. 2018 - 25. 4. 2018
18. 9. 2012 - 21. 9. 2012
21. 1. 2004 - 28. 1. 2004
8. 11. 1999 - 11. 11. 1999
Projekt podporují: