škola | Český Brod (okres Kolín)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.5
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
41. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 3
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
1. místo - mezinárodní kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
2017 6.5
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
5. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
3. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 3. 2015 - 19. 3. 2015
4. 11. 2009 - 9. 11. 2009
18. 3. 2002 - 20. 3. 2002
14. 9. 1998 - 14. 9. 1998
Projekt podporují: