škola | Plzeň (okres Plzeň-město)

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň

Profil SZŠ a VOŠZ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni již 70 let poskytuje kvalitní profesní zdravotnické vzdělání, které je vysoce žádané na trhu práce. Patříme mezi největší školy v Plzeňském kraji a mezi největší regionální zdravotnické školy v České Republice.

V současné době u nás studuje 712 žáků na střední škole a 351 studentů na vyšší odborné škole. Výuku zajišťuje 170 vysoce kvalifikovaních interních a externích učitelů.

V rámci odborné praxe spolupracujeme s většinou zdravotnických zařízení v regionu a s mnohými mimo něj. Našimi největšími partnery jsou Fakultní nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice Plzeň,  Privamed Plzeň, Městská charita, Dětské centrum a řada dalších státních i privátních zdravotnických zařízení.

Disponujeme velmi dobrou materiální základnou – moderní odborné učebny vybavené audiovizuální technikou a množstvím specializovaných didaktických pomůcek, dokonale vybavené laboratoře přístrojovou technikou, učebny výpočetní techniky s internetovým připojením, přednášková místnost, elegantní studovna s velkým množstvím odborné literatury i beletrie. V prostorách školy jsou umístěny automaty pro občerstvení, telefonní automat a uzamykatelné skříňky pro potřeby studentů. Samozřejmostí je i možnost ubytování a stravování ve školní jídelně.

Studijní obory, počty žáků         

          Ve školním  roce 2019/2020 studovalo na Střední zdravotnické škole 628 žáků ve 23 třídách. Obory byly následující: Laboratorní asistent, Asistent zubního technika, Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční. Vysoké procento (kolem 90 %) našich absolventů pokračuje ve studiu na školách terciárního vzdělávání (především na Vyšší odborné škole zdravotnické, Lékařské fakultě, FZS ZČU v Plzni, Pedagogické fakultě a jiných zdravotně sociálních fakultách).

         Na vyšší odborné škole studovalo 284 studentů v  9 oborech: Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná forma, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaná dentální hygienistka, Sociální práce a sociální pedagogika denní i kombinovaná forma, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná dětská sestra. Po absolvování studia téměř všichni studenti najdou uplatnění v různých zdravotnických i sociálních zařízeních. 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Obor Praktická sestra - denní forma studia)
53-43-M/01 - Laboratorní asistent
(ŠVP: Obor laboratorní asistent)
53-44-M/03 - Asistent zubního technika
(ŠVP: Obor asistent zubního technika)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Obor zdravotnické lyceum)
69-41-L/51 - Masér sportovní a rekondiční
(ŠVP: Obor masér sportovní a rekondiční)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
101. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
19. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI
20. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 0
13. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
19. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V
12. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 0
19. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
7. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
7. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 11. 2018 - 9. 11. 2018
23. 4. 2018 - 27. 4. 2018
4. 1. 2012 - 11. 1. 2012
1. 11. 2004 - 7. 11. 2004
Projekt podporují: