škola | Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav)

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Sídlo  školy  je  ve Viničné ulici  č. 463,  Mladá Boleslav,  odloučenými  pracovišti  školy  jsou pracoviště  v budově č. p.107  v Železné ulici  v Mladé Boleslavi a pracoviště pro výuku TEV v tělocvičně Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace, Svatovítská 574, Mladá Boleslav.

Výuka probíhá v budovách ve Viničné ulici 463 a Železné ulici 107. Odborný výcvik žáci vykonávají ve Viničné ulici 463. Obě budovy školy jsou umístěné ve středu města s dobrou dosažitelností městské dopravy.

Budova školy ve Viničné ulici - sídlo školy

Budova školy v Železné ulici

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví a turismus)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 11. 2019 - 20. 11. 2019
15. 1. 2019 - 18. 1. 2019
18. 1. 2016 - 26. 1. 2016
29. 3. 2011 - 31. 3. 2011
16. 4. 2007 - 17. 4. 2007
2. 10. 2003 - 6. 10. 2003
3. 6. 1999 - 4. 6. 1999
22. 2. 1999 - 23. 4. 1999
Projekt podporují: