škola | Beroun (okres Beroun)

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102

                  

 

  Střední odborná škola s perspektivou

SZŠ v Berouně si ve svém regionu vybudovala stabilní pozici a svým významem je důležitou a nepostradatelnou institucí v systému zdravotnického vzdělávání.

Základní informace

Zřízení školy: 1. 9. 1990
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Celková kapacita školy: 250
Jsme škola „rodinného typu“(ne jen pro dívky), s dobrou pověstí a kvalifikovaným, zkušeným pedagogickým týmem, který vytváří optimální studijní podmínky a příjemné školní klima pro všechny studenty. Škola garantuje pro své absolventy široké uplatnění na trhu práce.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: Od února 2021 proběhnou ve škole (případně on-line) přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Informace a přihláška ke stažení budou na webových stránkách školy.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra kombinovaná)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 27. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2018 1 5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
2017 0 6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 4. 2019 - 17. 4. 2019
13. 5. 2013 - 15. 5. 2013
16. 3. 2009 - 18. 3. 2009
20. 4. 2004 - 23. 4. 2004
28. 2. 2000 - 3. 3. 2000
Projekt podporují: