škola | Vodňany (okres Strakonice)

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Naše škola je jedinou jak v rámci České republiky tak i v mezinárodním měřítku vyučující 4letý studijní maturitní obor Rybářství - Chov ryb / Vodní stavby v rybářství.

Ve 4letém studijním maturitním oboru Rybářství nabízíme dvě studijní zaměření - Chov ryb a Vodní stavby v rybářství.
Zaměření Chov ryb je více přírodovědně orientováno. Odborná složka vzdělávání je zaměřena na přírodní vědy (biologii, hydrobiologii, hydrochemii, ichtyologii) a jednotlivé technologie používané v chovech ryb i na péči o rybářské revíry. Zaměření Vodní stavby v rybářství kombinuje přírodovědné základy s větším podílem učiva technického (hydrologie, vodní hospodářství). Speciální učivo je zaměřeno na okrasné nádrže, rybí líhně, revitalizační zásahy v krajině, intenzivní chovy ryb, protipovodňová opatření.
Studium Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany je tříleté, zakončené absolutoriem. Absolventi školy získávají titul diplomovaný specialista (Dis.) v oboru vodní hospodářství a ekologie. Studium VOŠ VHE je zaměřeno na problematiku tvorby a ochrany životního prostředí s důrazem na ochranu vod, vodního prostředí a vodních organismů.
 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-43-M/01 - Rybářství

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2017 0 21. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 3. 2016 - 10. 3. 2016
19. 1. 2009 - 23. 1. 2009
7. 2. 2005 - 17. 2. 2005
22. 6. 1999 - 22. 6. 1999
29. 3. 1999 - 14. 4. 1999
14. 9. 1998 - 14. 9. 1998
Projekt podporují: