škola | Klatovy (okres Klatovy)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

16-01-M/01 - Ekologie a životní prostředí
41-41-M/01 - Agropodnikání
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
65-41-L/01 - Gastronomie
64-41-L/51 - Podnikání
29-53-H/01 - Pekař
29-54-H/01 - Cukrář
29-56-H/01 - Řezník - uzenář
41-51-H/01 - Zemědělec - farmář
41-52-H/01 - Zahradník
65-51-H/01 - Kuchař - číšník

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1 1. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
2018 0
14. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
16. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
17. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 4. 2017 - 27. 4. 2017
4. 2. 2011 - 9. 2. 2011
19. 11. 2004 - 29. 11. 2004
15. 10. 2001 - 17. 10. 2001
5. 11. 1998 - 6. 11. 1998
Projekt podporují: