škola | Praha (okres Praha)

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu je otevřenou, maximálně prostupnou školou, která díky individuálnímu přístupu k žákům a používání moderních metod výuky umožňuje využít maximum schopností každého žáka s plněním postupných cílů vzdělávání, ať už jde o jeden či více výučních listů, maturitu či celoživotní vzdělávání.

 

Její dlouhodobé aktivity jsou pravidelně oceňovány, např. je zařazena do České sítě škol UNESCO. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotech­niku a služby. Žáci získávají potřebné teoretické, jazykové (angličtina, němčina) a počítačové znalosti. V rámci vzdělávání je největší důraz kladen na odborné dovednosti využitelné v dalším profesním životě, které si žáci osvojují při praktickém vyučování ve speciálně vybavených dílnách, výukových polygonech a zejména v reálném prostředí smluvních firem. Hlavním cílem školy je uplatnění absolventů na trhu práce u prosperujících odborných firem. Firemní stipendia pro žáky naší školy nabízí mnoho spolupracujících firem a partnerů, např. Metrostav, Auto Jarov a další.

 

U čtyřletého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou zájemci získat ve 3. ročníku výuční list v oboru Instalatér nebo Elektrikář – silnoproud.

 

Akademie řemesel Praha – SŠt zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do práce. K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo­vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Škola má výborné zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým tráv­níkem, posilovna, tenisový kurt i sauna. Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské také ubytování v domově mládeže. 

 

V budově školy se nachází autoškola, která slouží žákům k získání řidičského oprávnění, a svářečská škola, kde absolvují oborově zaměřené svářecí kurzy. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog, kteří mají ordinace přímo v budově školy. Škola nabízí pro žáky a jejich rodiče služby školních psychologů.

 

Nabídka společnosti Metrostav pro žáky oborů Strojník, Strojní mechanik, Elektrikář, Tesař, Truhlář, Malíř a Zedník. S vybranými žáky je uzavřena smlouva, na jejímž základě žáci během studia získají: nadstandardní měsíční stipendium, zdarma profesní nářadí a nové pracovní oblečení, zdarma je ubytování a strava v domově mládeže pro mimopražské žáky a finanční odměna pro nejlepší žáky.

 

Největší výhodou po úspěšném zakončení studia je jistota práce u firmy minimálně po dobu tří let. Podrobnější informace o vzdělávání najdou zájemci na webových stránkách školy.

Škola se pravidelně umisťuje na předních místech jako „Škola hodnocená zaměstnavateli“ a „Střední roku“.

 

Akademie řemesel Praha – SŠt má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých i zahraničních projektů. Vybraní žáci se mohou účastnit zahraničních stáží, kde poznávají tamní střední školy, jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví. Pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborné kvalifikace denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů.

Akademie řemesel Praha je střední odborná škola pro získání perspektivního technického vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení) se zaručeným uplatněním absolventa na současném trhu práce s možností dobrého finančního výdělku. Během studia lze získat motivační a prospěchové stipendium.

 

Perspektivní 4leté maturitní obory

● Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ve 3. ročníku možnost získání výučního listu v oboru instalatér nebo elektrikář – silnoproud)

● Autotronik

● Mechanik seřizovač CNC strojů

 

Žádané 3leté obory s výučním listem

● Elektrikář – silnoproud ● Instalatér ● Podlahář ● Mechanik opravář motorových vozidel ● Autoelektrikář ● Strojník ● Malíř-lakýrník ● Strojní mechanik ● Tesař ● Truhlář ● Zedník ● Montér suchých staveb

 

Máme zkušenosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních E oborech

● Strojírenské práce ● Podlahářské práce ● Stravovací a ubytovací služby

 

Nabízíme moderní technologie ve vzdělávání, praxi v reálném prostředí smluvních firem, motivační programy pro žáky od společnosti Metrostav a. s. a Auto Jarov, s jistotou zaměstnání po vyučení, obory s modulovým vzděláváním s výrazným posílením praxe v závěrečném ročníku. Nabízíme žákům zdarma účast na exkurzích, zahraničních stážích, v zájmových kroužcích, odborných a sportovních soutěžích. Lze získat řidičské oprávnění, svářečské průkazy, certifikáty ECDL a školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro žáky je v budově školy zajištěno stravováníširoké sportovní vyžití (plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt, sauna), ordinace praktického a zubního lékařeDomov mládeže nabízí ubytování mimopražským žákům. Žáci mohou využívat služeb kariérového poradenství a školního psychologa.

Naši absolventi si mohou rozšířit dosažené vzdělání o další výuční list v jiném oboru vzdělání, či maturitu v denní nebo dálkové formě zkráceného i nástavbového studia.

Více o škole na www.zelenypruh.cz a dále nás sledujte náš Facebook, Instagram či Youtube.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Příprava a realizace staveb)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač)
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik )
39-41-L/02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
(ŠVP: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)
23-43-L/51 - Provozní technika
(ŠVP: Provozní technika)
26-41-L/52 - Provozní elektrotechnika
(ŠVP: Provozní elektrotechnika)
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba)
36-44-L/51 - Stavební provoz
(ŠVP: Stavební provoz)
39-41-L/51 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Strojírenské práce)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-65-H/01 - Strojník
(ŠVP: Strojník)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář - silnoproud)
26-57-H/01 - Autoelektrikář
(ŠVP: Autoelektrikář)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-59-E/01 - Podlahářské práce
(ŠVP: Podlahářské práce)
36-59-H/01 - Podlahář
(ŠVP: Podlahář )
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-66-H/01 - Montér suchých staveb
(ŠVP: Montér suchých staveb)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
(ŠVP: Malíř a lakýrník)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Stravovací a ubytovací služby)

Spolupracující firmy

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 19. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik
2017 0 6. místo - ústřední kolo Tesař - Mistrovství ČR

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 1. 2020 - 20. 1. 2020
8. 1. 2015 - 13. 1. 2015
19. 4. 2010 - 22. 4. 2010
17. 12. 2002 - 17. 12. 2002
17. 10. 2000 - 23. 10. 2000
Projekt podporují: