75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Studium je určeno pro chlapce a dívky. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.

Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.

Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvent oboru vzdělání Sociální činnost nemusí naplnit požadavek absolvování kvalifikačního kurzu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 28,1% (63,2) 27,4% (22,4) 78,5% (92,3%) 100% (0%)
2018 7,8% (44,7) 24,2% (20,3) 17,0% (54,5%) 56,2% (9,1%)
2017 16% (40) 16% (0) 6% (33,3%) 25,3% (22,2%)
2016 20,9% (51,6) 23,6% (26,3) 22,3% (57,1%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 11,1% (37,4) 27,8% (20,9) 33,3% (28,6%) 66,7% (14,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 28,7% (52) 24,2% (27,9) 35,7% (68,2%) 72,0% (4,5%)
2018 3,8% (44) 7,6% (17,4) 6,4% (46,2%) 38,2% (15,4%)
2017 1,9% (40) 16,9% (34,4) 6,5% (38,5%) 43,5% (15,4%)
2016 14,7% (50) 44,7% (39,2) 50,7% (75%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: