škola | Děčín (okres Děčín)

Střední zdravotnická škola Děčín

SZŠ Děčín je menší školou rodinného typu pro 230 žáků dennÍho a 150 žáků dálkového studia. Žádný žák není u nás anonymní. Škola nabízí studium v oborech  s maturitní zkouškou 53-41-M/ 03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola je stabilní školou, v posledních 4 letech postupně počet žáků narůstá, výuka je vedena kvalifikovaným pedagogickým sborem. 

Škola úzce spolupracuje s Krajskou zdravotní a.s., Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Centrem sociální služeb Děčín. Škola také splnila podmínky pro udělení statutu Fakultní školy Fakulty zdravotnických studií UJEP. 

Škola má bohatou mimoškolní činnost. Pravidelně se účastníme soutěží první pomoci na místní, regionální i celostatátní úrovni, kde dosahujem velmi dobrých výsledků. Škola je také pořadatelem regionálního kola soutěže první pomoci pro SZŠ a soutěže první pomoci pro ZŠ.

Škola realizuje projekt v programu Erasmus+ a nabízí možnost stáží v zahraničí. 

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2017 0.5 3. místo - ústřední kolo Celostátní soutěž první pomoci (SZŠ)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
28. 1. 2019 - 31. 1. 2019
10. 1. 2012 - 13. 1. 2012
22. 1. 2007 - 26. 1. 2007
6. 1. 2004 - 9. 1. 2004
13. 2. 2002 - 14. 2. 2002
16. 11. 1998 - 18. 11. 1998
15. 9. 1998 - 15. 9. 1998
Projekt podporují: