18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Zaměření Programování a databázové systémy

Žáci získají znalosti v oblastech: návrh a správa databází, dotazovací jazyk SQL, správa počítačových sítí, programování, tvorba webových aplikací, grafika, zpracování dokumentů, tvorba a realizace projektů, ekonomika, základy podnikání.

Uplatnění absolventa: absolventi získají odbornou kvalifikaci pro správu počítačových sítí, konfiguraci operačních systémů, programování a správu databázových systémů. Absolventi se také uplatní jako databázoví specialisté, programátoři aplikací či tvůrci webových stránek. Ekonomické znalosti jim umožní založit a řídit vlastní firmu.

Zaměření programování, design a virtuální realita

Žáci získají znalosti v oblastech: tvorba virtuálních prostředí, grafika a modelování 3D objektů, správa počítačových sítí, programování, tvorba webových aplikací, databázové systémy, marketing, reklama, propagace a branding, založení firmy, její financování a řízení, základy podnikání.

Uplatnění absolventa: absolventi získají odbornou kvalifikaci pro správu počítačových sítí, konfiguraci operačních systémů, programování a tvorbu webových aplikací. Absolventi budou mít také široké možnosti uplatnění jako grafici, designéři, programátoři 3D aplikací či vývojáři počítačových her. 
Ekonomické znalosti jim umožní založit a řídit vlastní firmu.

Zaměření Informatika v ekonomice

Žáci získají znalosti v oblastech informačních technologií a ekonomické problematiky,  schopnost aktivně komunikovat v anglickém jazyce, schopnost analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, tvořit ekonomický software podle přání zákazníka. Kromě základních informatických předmětů, je studium posíleno o větší počet hodin z účetnictví a ekonomiky.

Uplatnění absolventa: absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit nejen jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, ale uplatní se také v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně oblasti veřejné správy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,3% (85,3) 37,1% (48,2) 34,4% (97,8%) 100% (0%)
2019 49,2% (91,1) 59,7% (56,5) 28,7% (85,2%) 39,8% (11,1%)
2018 24,7% (73,7) 26,9% (44,6) 22,8% (72,2%) 18,3% (27,8%)
2017 64,7% (83,2) 55,3% (62,4) 86,0% (95,5%) 81,9% (4,5%)
2016 28,7% (76,9) 25,9% (53,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,0% (40) 35,0% (31,5) 17,5% (62,5%) 8,0% (6,3%)
2019 34,2% (48) 39,6% (32,4) 34,2% (69,2%) 20,8% (15,4%)
2018 14,9% (33) 18,6% (27,9) 19,9% (45,2%) 44,1% (9,7%)
2017 39,5% (44) 37,2% (37,9) 69,8% (76,7%) 62,2% (6,7%)
2016 12,6% (32) 22,4% (28,0) 22,4% (47,6%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (45,3) 100% (8,8) 100% (50%) 100% (25%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 41,1% (34,9) 26,8% (77,0%) 21,9% (1,6%)
2019 37,9% (56) 35,3% (35,0) 26,8% (72,7%) 27,7% (13,6%)
2018 59,9% (60) 47,6% (37,8) 41,4% (75,5%) 34,8% (16,3%)
2017 29,5% (55) 37,1% (42,4) 56,7% (80,8%) 74,6% (5,8%)
2016 48,9% (60) 43,5% (42,3) 76,7% (88,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: