36-47-M/01 Stavebnictví

Inženýrské stavby: Dopravní stavby

Zaměření

Inženýrské stavby: Dopravní stavby

oboru Stavebnictví

Zaměřuje se na celou škálu dopravních staveb a konstrukcí v současné době aktuálních, to znamená stavby silnic, dálnic, železničních sítí a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent tohoto studijního oboru získá vědomosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací a dálnic, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je též připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely) jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů při přípravě, projektování a realizaci staveb silniční a železniční sítě, při výstavbě mostů, podzemních staveb, parkovišť, garáží, odstavných ploch apod., je velmi široké. Absolventi se uplatní v praxi také jako referenti stavebních úřadů, na silničních a drážních správách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,5% (86,8) 40,7% (49,4) 40,3% (98,7%) 100% (0%)
2019 58,0% (91,6) 50,8% (54,2) 59,7% (93,3%) 56,4% (6,7%)
2018 47,9% (80) 51,1% (52,9) 57,5% (88,9%) 53,0% (11,1%)
2017 60% (82,1) 58,1% (62,9) 72,1% (91,1%) 62,8% (8,9%)
2016 70,8% (87,4) 52,8% (66,7) 41,2% (80,9%) 41,2% (17,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 16,8% (0) 54,0% (85%) 100% (0%)
2019 50,3% (53) 59,1% (41,7) 66,4% (88,9%) 100% (0%)
2018 90,1% (58) 70,8% (47,3) 45,3% (67,5%) 42,9% (10%)
2017 83,7% (57) 84,9% (53,5) 79,1% (83,7%) 48,8% (10,2%)
2016 68,3% (52) 72,1% (49,2) 78,1% (83,0%) 50,8% (11,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 17,0% (0) 58,0% (87,8%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 64,7% (42,6) 69,2% (87,5%) 71,4% (4,2%)
2018 50,2% (59) 52,4% (39,0) 54,2% (81,2%) 51,5% (10,6%)
2017 75,4% (62) 72,8% (51,8) 76,8% (85,7%) 60,3% (9,5%)
2016 63,2% (62) 63,2% (48,3) 61,4% (84%) 51,1% (14,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: