škola | Brno (okres Brno-město)

Střední průmyslová škola stavební Brno

SPŠ stavební patří kapacitně mezi největší stavební průmyslové školy v republice. Aktivně spolupracuje s vysokými školami, středními školami obdobného zaměření v ČR a se stavebními a geodetickými firmami.

Na škole můžete vybírat mezi obory Geodézie a katastr nemovitostí a Stavebnictví. Stavebnictví se dělí na zaměření pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, dále zaměření rekonstrukce staveb a architektura.

O absolventy obou oborů a všech zaměření SPŠ stavební v Brně je na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Naše škola pravidelně vyřizuje požadavky řady projekčních i dodavatelských firem na naše absolventy pro obsazení kvalifikovaných funkcí. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.

Videovizitka SPŠ Stavební Brno

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-46-M/01 - Geodézie a katastr nemovitostí
(ŠVP: Geodézie a katastr nemovitostí)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Inženýrské stavby: Dopravní stavby)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Inženýrské stavby: Vodohospodářské stavby)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Pozemní stavby)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Rekonstrukce staveb a architektura)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 8. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VII
18. místo - ústřední kolo Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 4. 2015 - 13. 4. 2015
5. 10. 2010 - 8. 10. 2010
3. 4. 2000 - 7. 4. 2000
Projekt podporují: