63-41-M/02 Obchodní akademie

Zahraniční obchod

Absolvent OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením ZAHRANIČNÍ OBCHOD je středoškolsky vzdělaný pracovník, který je širokospektrálně uplatnitelný na trhu práce. Ve výuce získá všeobecné vzdělání přírodovědného směru, humanitního směru včetně vzdělání v široké oblasti odborných předmětů zaměřených na ekonomii (účetnictví, ekonomika, právo, zahraniční obchod) a v neposlední řadě ve výuce cizích jazyků.
Absolvent po ukončení studia získá dovednosti a znalosti, které může okamžitě aplikovat při hledání nového zaměstnání, a je velice úspěšný ve výběrových řízeních. Má předpoklady pro zaměstnatelnost v širokém spektru pracovních činností jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Je velice flexibilní a dokáže rychle reagovat na neustále se měnící pracovní podmínky či nejmodernější trendy v oblasti businessu. Může pracovat ve státní správě na administrativních či vedoucích pracovních pozicích nebo i v soukromém sektoru. Je také plně připraven na zahájení vlastní podnikatelské činnosti z hlediska aktuálních právních požadavků i marketingu a managementu. Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky má absolvent možnost pokračovat v navazujícím vzdělávání. V úvahu připadá zejména studium na vysokých školách ekonomických, právnických nebo pedagogických fakultách a vyšších odborných školách s ekonomickým nebo sociálním zaměřením. Vyšší dotace vyučovacích hodin cizích jazyků a jejich odborné zaměření ve vyšších ročnících umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v zahraničí či využít některých studentských programů v rámci vysokoškolského vzdělávání, jako je například ERASMUS. Tato výuka ulehčí absolventům studium na odborných vysokých školách i komunikaci se zahraničními firmami v praxi.

Více informací na https://www.oaprerov.cz/zahranicni-obchod

Exkurze do sídla OSN ve Vídni

Návštěva sídla OSN ve Vídni

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,2% (82,1) 43,9% (41,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,7% (80) 27,2% (38,2) 87,7% (97,8%) 100% (0%)
2018 52,5% (74,2) 56,8% (46,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 90% (84,2) 84,2% (64,9) 85,8% (96,1%) 76,7% (3,9%)
2016 96,7% (91,6) 95,9% (77,3) 53,7% (88,5%) 43,9% (11,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 66,7% (40) 75,8% (38,7) 81,8% (75%) 18,2% (25%)
2017 81,0% (50) 74,1% (42,1) 89,7% (87,5%) 39,7% (12,5%)
2016 19,0% (29) 23,8% (22,5) 19,0% (37,5%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,2% (57) 56% (37,7) 72,8% (89,1%) 100% (0%)
2019 80,2% (65) 81,7% (51,3) 98,4% (97,8%) 100% (0%)
2018 42,4% (58) 43,2% (37,5) 73,7% (86,4%) 75,4% (2,3%)
2017 82,1% (66) 85,4% (57,9) 77,2% (89,8%) 73,2% (5,1%)
2016 87,0% (68) 89,4% (59,9) 69,1% (91,2%) 51,2% (8,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: