16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ochrana životního prostředí

4 - letý maturitní studijní obor.

Přírodovědné zaměření, profilové předměty chemie, biologie. Ve vyšších ročnících odborné předměty. 

30% praktické výuky.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (75,3) 65,7% (38,9) 50% (90%) 100% (0%)
2019 86,9% (87,4) 82,0% (43,8) 83,6% (96,3%) 68,9% (3,7%)
2018 50,7% (65,3) 68,1% (35,9) 65,2% (79,3%) 72,5% (10,3%)
2017 17,9% (0) 19,4% (0) 46,3% (73,0%) 40,3% (18,9%)
2016 85,3% (79,5) 80,9% (57,1) 44,1% (75,9%) 26,5% (24,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,9% (39) 81,1% (32,7) 78,4% (75%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 38,8% (28) 51,0% (22,2) 38,8% (20%) 18,4% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,2% (50) 54,2% (32,2) 25% (62,2%) 100% (0%)
2019 68,9% (58) 62,2% (37,8) 93,2% (96,3%) 75,7% (3,7%)
2018 63,0% (57) 49,3% (31,0) 64,4% (75,9%) 68,5% (10,3%)
2017 64,8% (56) 49,3% (39,8) 45,1% (70,7%) 35,2% (19,5%)
2016 87,1% (64) 82,9% (51,2) 52,9% (74,3%) 21,4% (25,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: