škola | Litvínov (okres Most)

SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas Litvínov

Středoškolské studium na správné škole má přinášet uspokojení, zprostředkovat poznání světa a výrazně rozvinout osobnost mladého člověka. Schola Humanitas na tyto aspekty klade důraz. Usilujeme, aby naši absolventi obstáli v profesním i osobním životě.

K získávání zkušeností a prohloubení jazykových i kulturních znalostí přispívají četné zahraniční cesty. Více než dvacet let jezdí naši žáci každoročně do Norska. Dlouhodobě umožňujeme měsíční pobyty v Evropě, poslední roky létají žáci na dva měsíce do USA.

Profilujeme se jako přírodovědná škola se zvýšenou hodinovou dotací biologie a chemie. Nabízíme jen jediný studijní obor a to maturitní - 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí. Žáci jsou jejím absolvováním plně připraveni i k vysokoškolskému studiu různého zaměření.

Schola Humanitas je zřízena městem Litvínov. Cílová kapacita je 176 žáků (8 tříd po 22 žácích). Je nejstarší školou svého typu v ČR. Nabízí moderní interaktivní vzdělávání v přátelském rodinném prostředí. Výuka odborných předmětů v laboratořích s nejnovějšími přístroji je doplňována činností v terénu, kde žák poznává přímé uplatnění svých teoretických znalostí.

Součástí maturitní zkoušky je volitelné vypracování odborné maturitní práce a její obhajoby, což je pro žáky neocenitelnou zkušeností při psaní budoucích bakalářských a diplomových prací. Umíme podpořit zájem žáka, ať již zkušenostmi ve stážích Otevřené vědy, nebo účastí ve Středoškolské odborné činnosti, kde jsme zaznamenali již několik celorepublikových úspěchů.

Škola poskytuje ubytování a stravování přímo v budově školy. Stravování je celodenní včetně vegetariánské stravy.

Ve spolupráci s partnerem školy firmou Unipetrol RPA udělujeme jako motivaci aktivním žákům každoročně prospěchová stipendia. Žák s dobrým prospěchem, účastník olympiád a obdobných soutěží, je tak zaslouženě odměněn za své úsilí. Další žáci vybraní přímo Nadací Unipetrol pak obdrželi v minulých letech rovněž stipendia roční – v řádu desítek tisíc. Nově jsme navázali spolupráci s podnikem SVS, který chce také podporovat naše nejlepší žáky. Být aktivní se na naší škole vyplatí!

Schola Humanitas je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha, Přírodovědecké fakulty JČU České Budějovice a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem.

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

16-01-M/01 - Ekologie a životní prostředí
(ŠVP: Ochrana životního prostředí)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4
1. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
2018 2.5
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
2017 5
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 11. 2015 - 6. 11. 2015
24. 2. 2009 - 26. 2. 2009
19. 2. 2007 - 20. 2. 2007
13. 4. 2004 - 16. 4. 2004
Projekt podporují: