82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Design keramiky

Proč studovat keramiku?

  • Baví tě práce s hlínou a něco vytvářet na hrnčířském kruhu či jenom z volné ruky (modelovat)?

  • Není to jenom o práci s hlínou, v ateliérech naší školy budeš pod odborným vedením malovat a kreslit.

  • Zjistíš, jak správně fotografovat a upravovat fotky tak, abys byl schopen svou práci veřejně prezentovat.

  • Seznámíš se s dějinami umění jako nedílnou součástí historie keramiky.

  • V prvním ročníku pojedeš na Plenér – malování v přírodě.

  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Profil absolventa

Můžeš pokračovat ve studiu nejen na vysokých školách v oboru keramiky, ale i v ostatních výtvarných oborech, dále ve studiu dějin umění a pedagogiky.

Zvládneš točit na hrnčířském kruhu, modelovat, zdobit keramické výrobky, glazovat, pracovat se sádrou, připravit si vhodný pracovní materiál a určit postupy práce, pálit v keramických pecích. Budeš se snáze orientovat v keramických technologiích, historii umění a zvládneš realizovat vlastní umělecké návrhy. Po ukončení pedagogické školy se můžeš uplatnit jako učitel výtvarných oborů nebo uměleckých kroužků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,7% (54,7) 8% (26,3) 2,7% (50%) 100% (0%)
2019 15% (59,0) 11,7% (13,8) 40% (83,3%) 100% (0%)
2018 2,8% (51,1) 5,6% (21,5) 29,6% (66,7%) 100% (0%)
2017 11,6% (0) 11,6% (0) 11,6% (50%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (50) 18,7% (0) 10,7% (57,1%) 100% (0%)
2019 34,2% (54) 32,9% (34,6) 64,5% (83,3%) 100% (0%)
2018 7,0% (48) 2,8% (18,1) 19,7% (58,3%) 100% (0%)
2017 1,4% (42) 1,4% (23,5) 7,2% (50%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: