škola | Letovice (okres Blansko)

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Škola s téměř 90letou tradicí nabízí střední odborné vzdělávání v řemeslných, technických a uměleckých oborech.
Součástí školy je vlastní domov mládeže a školní jídelna.

Co nabízíme?

 • rodinnou školu, příjemné prostředí a přátelský kolektiv zaměstnanců
 • dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti ve vzdělávání
 • kreativní a názornou výuku
 • kvalifikovaný, stabilní a tvůrčí kolektiv pedagogických pracovníků
 • vysoce kvalitní vybavení pro teoretickou i praktickou výuku
 • vysokou úroveň praktické přípravy
 • odborné učebny – počítačovky, laboratoř, výkresovnu, ateliéry, dílny
 • domov mládeže v areálu školy
 • tělocvičnu a posilovnu
 • jídelnu s výbornou kuchyní zajišťující celodenní stravování
 • školního psychologa, výchovného poradce a preventistu

Jak se u nás učí?

 • individuální přístup k žákovi
 • malé skupiny žáků pro výuku odborných předmětů
 • úzké sepětí teoretické výuky s praxí
 • jasně stanovený řád a pravidla
 • samozřejmostí je využití dataprojektorů a internetu ve všech předmětech
 • klademe důraz na podstatu učiva a propojení s praxí
 • nabízíme doučovací kroužky a skupinové konzultace
 • jezdíme na veletrhy a exkurze do firem
 • spolupráce žáků na odborných zadáních
 • projektové dny
 • práce na zakázkách – z toho kápne odměna 
 • žáci besedují na odborná témata se zástupci firem

Co na Vás čeká / Co získáte?

 • obory pro život, které mají široké uplatnění
 • vlídný a přátelský přístup učitelů 
 • příjemné a bezpečné prostředí rodinného charakteru
 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami
 • stipendium až 12.000,- za studium u oboru Zedník a Elektrikář
 • přivýdělky za práci na zakázkách
 • okamžité řešení výukových i výchovných problémů
 • získání Europasu, jako dodatek k dokladům o dosaženém vzdělání
 • pro žáky tříletých a čtyřletých oborů možnost získat k výučnímu listu Certifikát Hospodářské komory ČR
 • pro absolventy tříletých učebních oborů pokračování ve studiu v denním nástavbovém studiu

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-41-M/12 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
(ŠVP: Design keramiky)
82-51-H/04 - Umělecký keramik
(ŠVP: Umělecký keramik)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2 1. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor montér suchých staveb
3. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor zedník
2018 0 34. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 1 5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
5. 4. 2017 - 12. 4. 2017
2. 11. 2010 - 4. 11. 2010
20. 5. 2004 - 25. 5. 2004
16. 3. 2004 - 17. 3. 2004
Projekt podporují: