26-41-M/01 Elektrotechnika

Automatizace v energetice

Uplatnění:
- jako projektant nebo technik v oblastech automatizace v energetice 
- obsluha řídících panelů energetických firem
- technik teplárenské a energetické výroby
- obor je přípravou na navazující studium VOŠ nebo VŠ

Získané dovednosti:
- navrhuje vhodné automatizační prostředky na základě konkrétní úlohy řízení technologických procesů 
- v energetice vybírá vhodný řídicí systém a zpracovává programy
- zvládá vizualizace a simulace procesů i dálkovou správu energetických dat
- navrhuje a obsluhuje alternativní zdroje energie
- získá potvrzení o odborné způsobilosti pro práce v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,3% (85,3) 43,4% (50,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 79,0% (84,7) 76,3% (60,2) 48,4% (84,8%) 41,6% (15,2%)
2017 32,6% (73,7) 48,8% (60,0) 47,9% (85,2%) 39,1% (14,8%)
2016 32,4% (77,9) 34,7% (59,4) 34,7% (78,6%) 31,5% (21,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,1% (30) 16,8% (0) 3,6% (33,3%) 100% (0%)
2019 27,5% (44) 17,4% (0) 16,1% (53,3%) 8,1% (26,7%)
2018 26,7% (39) 22,4% (29,4) 75,8% (83,3%) 100% (0%)
2017 14,5% (34) 12,8% (26,6) 18,6% (50%) 20,3% (21,4%)
2016 54,6% (48) 49,7% (39,8) 38,8% (62,5%) 47,0% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 17,0% (0) 17,4% (71,1%) 100% (0%)
2019 25,4% (54) 22,8% (30,9) 25% (72,5%) 19,6% (17,5%)
2018 24,7% (54) 30,0% (32,8) 45,8% (77,8%) 50,7% (11,1%)
2017 37,1% (56) 26,8% (40,1) 44,6% (76,7%) 34,8% (16,3%)
2016 27,8% (57) 40,8% (41,7) 48,0% (77,4%) 44,4% (16,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: