63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání - informatika

Uplatnění:
- ve firmách a institucích v oblasti řízení, kde může využít široké znalosti IT, ekonomiky, obchodu a účetnictví
- ve výrobních podnicích a obchodních odděleních. Velmi dobře také v úřadech samosprávy.
- obor je přípravou na navazující studium VOŠ nebo VŠ

Získané dovednosti:
- využívá počítačovou techniku při řízení firmy a organizaci práce, firemní ekonomiky a účetnictví
- řeší úlohy kancelářských aplikací a systému řízení podniku
- zpracovává prezentace s využitím počítačových grafických nástrojů
- zvládá aplikace internetu a tvorbu www stránek
- stylizuje právní a personální písemnosti

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,3% (80) 59,1% (41,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 72,3% (76,9) 87,6% (52,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 37,1% (65,8) 33,7% (39,6) 28% (66,7%) 41,1% (20%)
2016 47,4% (71,6) 35,1% (41,7) 58,5% (83,3%) 43,3% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 46,7% (31) 30% (17,7) 60% (50%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 19,2% (19) 17,3% (8,2) 23,1% (0%) 21,2% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 11,6% (0) 89,5% (92,3%) 100% (0%)
2019 68,5% (60) 73,8% (45,1) 61,9% (80%) 39,3% (13,3%)
2018 49,7% (56) 29,1% (27,9) 53,6% (73,3%) 74,3% (6,7%)
2017 15,1% (50) 13,4% (33,4) 20,1% (55,6%) 25,7% (27,8%)
2016 38,9% (56) 43,4% (39,0) 40,6% (70,8%) 31,4% (20,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: