23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Technologie zpracování plastů

Uplatnění:
- jako operátor a kvalifikovaná obsluha výrobních linek pro zpracování plastů
- v servisech a firmách, od výroby plastů po automobily
- technolog přípravy provozu; mistr provozu
- údržbář a programátor strojů výroby PES vláken a plastů
- diagnostik - údržbář
- laborant / laborantka; kontrolor 

Ve 3. ročníku výuční list v oboru Strojní mechanik (experiment MŠMT od 1.9.2012)

Získané dovednosti:
- programuje automatizované řízení procesů s datovými přenosy
- zjišťuje stav, vyhledává a odstraňuje závady
- míchá základní suroviny – směsi na bázi plastů 
- montuje, seřizuje a spouští stroje zpracovávající plasty
- kontroluje základní chemické a mechanické vlastnosti materiálů a výrobků

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,0% (82,6) 70,2% (44,4) 50,4% (95%) 17,4% (5%)
2019 - - - -
2018 74,8% (77,9) 73,0% (48,1) 26,1% (67,6%) 11,7% (32,4%)
2017 39,6% (69,5) 36,0% (45,5) 33,3% (73,1%) 37,8% (19,2%)
2016 23,2% (67,4) 27,7% (41,0) 80,4% (91,7%) 68,8% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (40) 22,9% (0) 44,3% (50%) 11,4% (10%)
2019 97,4% (68) 18,4% (0) 57,9% (50%) 6,6% (50%)
2018 34,4% (28) 33,3% (20,0) 41,1% (32%) 33,3% (24%)
2017 69,5% (40) 53,7% (25,5) 61,1% (46,2%) 60% (15,4%)
2016 43,5% (30) 62,0% (27,8) 16,3% (12,5%) 3,3% (62,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,7% (54) 15,3% (0) 45,2% (70%) 16,1% (6%)
2019 57,6% (52) 66,4% (31,7) 30,4% (58,2%) 17,6% (25,5%)
2018 15,8% (46) 26,7% (20,9) 11,7% (42,4%) 16,7% (28,8%)
2017 50,4% (52) 39,7% (33,7) 71,9% (71,8%) 49,6% (17,9%)
2016 30,3% (51) 20,2% (25,6) 29,4% (54,5%) 28,6% (27,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: