26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Digitální technika

Uplatnění:
- v servisních službách, podnicích, při vyhledávání závad, oživování a zavádění elektrotechnických zařízení do provozu

Získané dovednosti:
- provádí běžné opravy, instaluje a uvádí do provozu zařízení spotřební elektrotechniky
- provádí základní elektromontážní a elektroinstalační činnosti na strojích a zařízení 
- získá potvrzení o odborné způsobilosti pro práce v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Žákům jsou individuálně nabízena stipendia.

Projekt podporují: