82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Užitá fotografie a média

Zaměření Fotografická tvorba

Obor je určen žákům se vztahem k výtvarné tvorbě, ti si osvojí výtvarné i řemeslné dovednosti v oblasti užitého umění, naučí se pracovat s profesionálními grafickými programy a zvládnou umění fotografie, videa, webdesignu i dalších médií.

Žáci se naučí:

  • používat správné druhy fotografického přístroje, osvětlovacího zařízení a dalšího vybavení vhodného pro fotografování různých fotografických žánrů (fotografie portrétní, technické, reportážní, dokumentární, reklamní…)
  • fotografovat a zhotovovat snímky v různých oblastech fotografie (využívat přirozené osvětlení, nebo používat osvětlení umělé v exteriéru, interiéru i ateliéru), správně koncipovat světelnou konstrukci obrazu, vytvářet kompozici snímku s ohledem na kompoziční pravidla tvorby obrazu… zvládat fotografování v oblasti architektury, krajiny, portrétní fotografie, reportáže, technické a reklamní fotografie pro účely dokumentární, výstavní i výtvarné s využitím k vědeckým i komerčním účelům…
  • vytvářet grafiku se specializací na animace (2D a 3D), vizualizace, video a jeho následné zpracování ve specializovaných programech, vytvářet webové prezentace a webdesign…
  • prezentovat svou práci s ohledem na konkrétní situaci, dokázat jednat se zákazníkem a orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat…

Odborné předměty:

Dějiny výtvarné kultury, Základy digitální fotografie, Výtvarná příprava a realizace, Písmo a typografie, Počítačová grafika, Fotografická tvorba, Klasické fotografické techniky, Film a video, Fotografie a média, Reklamní fotografie a ICT…

Uplatnění absolventa:

Absolvent oboru užitá fotografie a média je připraven uplatnit se v široké oblasti výtvarné fotografické tvorby (fotoateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích, v redakcích periodik – reportér editor, art direktor, nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech technické fotografie nebo jako samostatný fotograf – výtvarník…

Zaměření Grafický design

Obor je určen zájemcům se vztahem k výtvarné tvorbě, počítačové grafice, fotografiím, animaci a 3D grafice. Náplní tohoto oboru je získávání výtvarných a řemeslných dovedností v oblastech užitého umění (propagační výtvarnictví, tvorba propagačních materiálů, reklamní fotografie, předtisková příprava, animace, film a moderní média…).

Žáci se naučí:

  • Zpracování textu a obrazu – Žáci získají vědomosti i praktické dovednosti z oblasti grafického software především Adobe Photoschop, Illustrator, InDesign nebo QuarkXpress. Naučí se zvládat digitální zpracování obrazu a textu s cílem přípravit data pro tiskové zakázky a zvládat celý tiskový proces. Naučí se i základy animace, 2D a 3D grafiky. Zvládnou klasickou i digitální fotografii i fotografii produktovou a reklamní…
  • Reklama a propagace – Žáci se naučí vytvářet grafický design tiskovin a jejich zpracování od návrhové části až po úpravu ve specializovaných programech s cílem připravit podklady pro tisk reklamních tiskovin, billboardů, knih, časopisů…
  • Produkce tiskovin – Žáci si osvojí znalost tiskových technik jako je digitální tisk, ofset, sítotisk, flexotisk, hlubotisk, případně další tiskové techniky. V procesu tiskové produkce se žák orientuje v oblasti technologie CtP.
  • Propagační výtvarnictví – Žáci se seznámí se základními výtvarnými technikami a postupy vhodnými pro užitou i volnou tvorbu. Ty budou pro získání nezbytných dovedností pro studium na VŠ a VoŠ s výtvarným zaměřením dále rozvíjet v předmětech Kresba a Figurální kresba. Výtvarné cítění uplatní v předmětu Digitální fotografie, kde se seznámí s dějinami fotografie a jejím technickým zpracováním pro tvorbu užité grafiky.

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní jako fotograf – grafik, návrhář, designer, a to i v oblasti webbdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Absolvent tohoto oboru je schopen připravit propagaci od vstupních návrhů (kreseb, fotografií) až po jejich zpracování pomocí softwarových nástrojů pro zpracování obrazu a dále zvládne práci s textem ve specializovaných programech pro sazbu a další úpravy textu. Vědomosti získané v předmětu Ekonomika umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů.

© 2020 Odborná střední škola
podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o.


Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 7,0% (55,8) 11,3% (23,2) 15,5% (60%) 52,1% (10%)
2017 23,2% (56,9) 31,9% (37,6) 56,5% (83,3%) 33,3% (16,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 78,9% (63) 80,3% (46,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 39,4% (56) 25,4% (29,4) 23,9% (60%) 50,7% (10%)
2017 46,4% (58) 50,7% (48,1) 66,7% (83,3%) 30,4% (16,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: