34-53-H/01 Reprodukční grafik

Grafický design a média

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou

Forma studia: denní

Využij své dovednosti při studiu oboru Reprodukční grafik, který je jedním z oborů nejrychleji se vyvíjejících a reagujících na nové trendy.

 

Základní oblasti vzdělání

 • Jazykové – povinný AJ.
 • Informační technologie – základy PC, práce s internetem a s grafickými programy.
 • Specifické – polygrafie, kreslení a typografie, grafická praktika.
 • Praxe – spolupráce s grafickými studii.

Uplatnění absolventa

 • reklamních agenturách
 • reprodukčních a typografických studiích
 • studiích DTP
 • výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství v oblastech:
 • obalové techniky
 • návrhu a potisku dárkových a reklamních předmětů
 • tvorby a správy webových stránek

 

Absolventi mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu

Projekt podporují: