28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Analytická chemie, Farmaceutické substance, Chemická technologie, Ochrana životního prostředí

Profil absolventa oboru Aplikovaná chemie:

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, dále ve výzkumných, vývojových a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory, úpravou vody, problematikou likvidace chemického odpadu a odpadních vod a monitorováním životního prostředí. Další možností uplatnění absolventa je v organizacích a institucích, zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí.

Příklady typických pracovních činností:

  • chemický technik,
  • kontrolor jakosti,
  • manažer provozu,
  • technolog, dispečer.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na chemii a příbuzné obory.

Absolvent disponuje:

  • vysokou odborností v oblasti chemie
  • znalostmi přírodních věd
  • dovedností pracovat s odbornými texty
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 90,5% (64,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 75,7% (93,7) 80,1% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,6% (85,3) 64,8% (56,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,8% (88,4) 62,3% (64,4) 28,4% (79,3%) 24,2% (20,7%)
2016 70,8% (87,4) 36,1% (59,6) 47,2% (82,8%) 50,9% (13,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 16,8% (0) 83,9% (96,2%) 100% (0%)
2019 47,7% (52) 63,1% (42,6) 73,8% (91,2%) 100% (0%)
2018 90,1% (58) 91,3% (57,0) 90,7% (96,2%) 100% (0%)
2017 73,8% (54) 79,1% (51,0) 93,6% (94,1%) 72,7% (2,9%)
2016 87,4% (60) 86,3% (57,3) 88,5% (88%) 60,1% (8%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 83,3% (63,7) 83,3% (57,1) 83,3% (87,5%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 17,0% (0) 95,5% (98,5%) 100% (0%)
2019 98,2% (68) 98,7% (59,1) 92,9% (96,8%) 100% (0%)
2018 97,8% (71) 98,2% (59,1) 96,0% (96,9%) 100% (0%)
2017 95,1% (70) 95,5% (62,0) 82,1% (87,5%) 56,3% (10,9%)
2016 93,7% (68) 93,3% (59,6) 73,5% (87,5%) 60,5% (10,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: