škola | Brno (okres Brno-město)

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola chemická Brno

Střední průmyslová škola chemická Brno byla založena 1. září 1951. Reprezentativní stavba z třicátých let 20. století si vyžádala mnohé opravy a rekonstrukce, aby odpovídala požadavkům moderní výuky a studentům zajišťovala co možná nejkomfortnější prostředí. Laboratoře jsou materiálně vybaveny tak, aby byli studenti co nejlépe připraveni pro praxi a aby byla zajištěna bezpečnost práce. Instrumentace jednotlivých laboratoří se neustále doplňuje. Na chodbách jsou umístěny kopírky, tiskárny a počítače, které studentům slouží zejména v jejich volném čase. Součástí budovy je školní jídelna.  Na chodbách jsou k dispozici nápojové a svačinové automaty, v provozu je školní bufet.

Dnes se SPŠCH Brno řadí mezi moderní školy, které reagují na požadavky odborné praxe i náročného studia na vysokých školách. SPŠCH navštěvují studenti nejen z Brna a blízkého okolí, ale prakticky z celé Moravy a Čech. Pro ně zprostředkováváme ubytování v domovech mládeže. Převážná většina absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých školách jak technického, tak univerzitního typu. Rovněž ti, kteří odcházejí po maturitě přímo do praxe, nacházejí velmi dobré uplatnění v podnicích s chemickým či příbuzným zaměřením. Na všech těchto pracovištích, kde absolventy předchází dobrá pověst, je rádi přivítají. I to je důvod, proč je nenaleznete mezi nezaměstnanými. Naopak, zájem o ně v poslední době značně narůstá.

 

Čtyřleté maturitní obory:

APLIKOVANÁ CHEMIE                               28-44-M/01

Pro školní rok 2021/2022 plánuje ředitelství školy otevření dvou tříd tohoto oboru. Ve 2. pololetí 2. ročníku si žáci oboru Aplikovaná chemie vybírají konkrétní zaměření studia: analytická chemie, farmaceutické substance, chemická technologie nebo ochrana životního prostředí. Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, dále ve výzkumných, vývojových a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory, úpravou vody, problematikou likvidace chemického odpadu a odpadních vod a monitorováním životního prostředí. 

ANALÝZA POTRAVIN                                 29-42-M/01

Ve školním roce 2021/2022 se plánuje otevření jedné třídy tohoto oboru. Absolvent nalezne uplatnění v potravinářském průmyslu, především jako potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny. Uplatní se také jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se mikrobiologickými, chemickými, biologickými a fyzikálně-chemickými rozbory, např. v provozních laboratořích potravinářských závodů, státních laboratořích inspekce potravin, soukromých akreditovaných laboratořích, úpravnách vod a v institucích ochrany životního prostředí. Další možnost uplatnění je ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin, odbytu a prodeje potravinářských výrobků.

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM                        78-42-M/05

Ve školním roce 2021/2022 se plánuje otevření jedné třídy tohoto oboru. Vzdělávání žáků v oboru Přírodovědné lyceum probíhá tak, aby jeho absolventi byli všestranně vzdělaní lidé, kteří jsou svými schopnostmi a vědomostmi na úrovni absolventů škol gymnaziálního typu, avšak s důrazem na přírodovědnou oblast vzdělávání. Žákům je tak umožněna vysoce kvalitní příprava ke studiu na vysokých školách především přírodovědného a technického zaměření. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat činnosti provozního i laboratorního charakteru nebo administrativní a správní činnosti.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

28-44-M/01 - Aplikovaná chemie
(ŠVP: Analytická chemie, Farmaceutické substance, Chemická technologie, Ochrana životního prostředí)
29-42-M/01 - Analýza potravin
(ŠVP: Analýza potravin)
78-42-M/05 - Přírodovědné lyceum
(ŠVP: Přírodovědné lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 7
1. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
2. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
3. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
2018 7
2. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
2017 4
1. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
2. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 11. 2013 - 21. 11. 2013
20. 4. 2010 - 22. 4. 2010
21. 10. 2002 - 24. 10. 2002
11. 10. 2001 - 11. 10. 2001
Projekt podporují: