29-42-M/01 Analýza potravin

Analýza potravin

Profil absolventa oboru Analýza potravin

Absolvent nalezne uplatnění v potravinářském průmyslu, jako potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny. Uplatní se také jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se mikrobiologickými, chemickými, biologickými a fyzikálně-chemickými rozbory, např. provozní laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce potravin, soukromé akreditované laboratoře, úpravny vod a čistírny odpadních vod, instituce ochrany životního prostředí. Další možnost uplatnění je ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků a v obchodních firmách v oblasti marketingu.

Příklady typických pracovních činností:

  • potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny,
  • laborant,potravinářský mistr,
  • potravinářský technolog,
  • dispečer, normovač.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na analýzu potravin a příbuzné potravinářské obory.

Absolvent disponuje:

  • vysokou odborností v oblasti mikrobiologie,  analytické chemie a technologie a hygieny potravin
  • znalostmi přírodních věd
  • dovedností pracovat s odbornými texty
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (92,6) 97,2% (60,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,4% (73,7) 43,1% (35,6) 11,8% (63,6%) 11,8% (27,3%)
2018 92,8% (83,2) 88,4% (55,0) 69,6% (90,5%) 59,4% (9,5%)
2017 65,2% (69,0) 76,8% (51,0) 62,3% (79,2%) 59,4% (16,7%)
2016 39,7% (67,4) 42,6% (43,2) 73,5% (84,6%) 75% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (54) 24,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,1% (58) 91,4% (42,5) 85,7% (91,7%) 100% (0%)
2018 77,8% (46) 80% (39,5) 64,4% (66,7%) 51,1% (16,7%)
2017 57,8% (35) 53,3% (25,9) 68,9% (50%) 100% (0%)
2016 43,5% (30) 47,8% (25,2) 58,7% (42,9%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,7% (62) 27,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 77,6% (59) 86,8% (42,2) 67,1% (78,3%) 44,7% (13,0%)
2018 92,1% (66) 96,1% (52,8) 76,3% (84,8%) 47,4% (12,1%)
2017 81,1% (61) 81,1% (48,2) 85,1% (82,1%) 70,3% (14,3%)
2016 73,6% (61) 63,9% (44,0) 90,3% (85,2%) 88,9% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: