53-43-M/01 Laboratorní asistent

Laboratorní asistent

Termín pro podání přihlášky:  do 1.3.2021

Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Kritéria budou upřesněna na webových stránkách školy do 31.1.2021

Žák během vzdělávání získává ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro pracovní uplatnění v klinických laboratořích. Je veden k pečlivosti a zodpovědnosti za kvalitu své práce, k přesnosti, k vytváření potřebných profesionálních postojů a návyků. Absolvent oboru laboratorní asistent má odborné vědomosti a dovednosti týkající se základních analytických postupů vyšetřovacích metod v různých laboratorních oborech zdravotnických zařízení. Absolvent školy může pokračovat v dalším studiu na Vyšší zdravotnické škole v oboru Diplomovaný zdravotní laborant, v bakalářském či vysokoškolském studiu podobného odborného zaměření.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,1% (78,4) 87,1% (37,4) 87,1% (97,1%) 37,1% (1,4%)
2019 81,1% (75,8) 86,8% (37,8) 75,5% (88,4%) 45,3% (8,1%)
2018 85,2% (69,0) 90,2% (37,1) 70,5% (85,1%) 63,9% (4,5%)
2017 21,0% (0) 21,0% (0) 50% (74,7%) 37,1% (13,9%)
2016 44,3% (62,1) 44,3% (35,8) 16,4% (58,0%) 8,2% (29,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,2% (22) 53,8% (9,6) 46,2% (25%) 100% (0%)
2019 27,3% (28) 36,4% (9,6) 18,2% (14,3%) 100% (0%)
2018 76,9% (35) 80,8% (25,7) 80,8% (50%) 100% (0%)
2017 36,4% (17) 22,7% (7,9) 18,2% (0%) 18,2% (25%)
2016 25% (18) 28,6% (13,7) 46,4% (28,6%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 20% (41,1) 40% (29,0) 46,7% (46,7%) 100% (0%)
2018 33,3% (36,8) 66,7% (28,5) 66,7% (30%) 53,3% (10%)
2017 84,6% (68,4) 84,6% (52,6) 61,5% (75%) 46,2% (16,7%)
2016 66,7% (49,5) 66,7% (31,2) 46,7% (55,6%) 20% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,5% (54) 69,4% (34,9) 71,0% (82,8%) 46,8% (1,1%)
2019 47,5% (54) 50,8% (32,2) 59,0% (74,1%) 52,5% (6,5%)
2018 37,7% (52) 47,5% (29,0) 49,2% (71,6%) 68,9% (4,9%)
2017 75,8% (56) 80,6% (45,0) 46,8% (71,2%) 30,6% (15,3%)
2016 80,3% (60) 63,9% (44,0) 21,3% (64,2%) 6,6% (29,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: