škola | Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Jediná škola v Ústeckém kraji, která poskytuje vzdělávání jak v klinických, tak i v technických oborech. Pořádáme preventivně zaměřené akce týkající se nácviku první pomoci a správné péče o dutinu ústní jak v mateřských tak v základních školách i pro dospělé. Dále pořádáme Mikulášskou nadílku pro děti z dětských domovů a děti hospitalizované v nemocnici. Zapojujeme se do dobrovolnického hnutí. Na škole působí fotografický kroužek LUMOS, jehož členové se umisťují na předních místech jak v celostátních, tak mezinárodních fotografických soutěží. Za normální situace se škola zapojuje do řady projektů jak regionálních, tak mezinárodních, v rámci kterých mohou žáci a studenti vycestovat do zahraničí, kde si vyměňují zkušenosti s žáky škol stejného zaměření (převážně v SRN), případně mohou uplatit své dovednosti a zkušenosti v péči o seniory (SRN, Anglie). Velkou přidanou hodnotou mezinárodních projektů je využití cizího jazyka v přirozených podmínkách.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví
(ŠVP: Masér ve zdravotnictví )
53-43-M/01 - Laboratorní asistent
(ŠVP: Laboratorní asistent)
53-44-M/03 - Asistent zubního technika
(ŠVP: Asistent zubního technika)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
31. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
35. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
2018 0 3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
2017 0 3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 10. 2018 - 19. 10. 2018
4. 12. 2012 - 10. 12. 2012
20. 3. 2007 - 22. 3. 2007
9. 12. 2002 - 13. 12. 2002
19. 9. 2000 - 19. 9. 2000
12. 4. 1999 - 16. 4. 1999
21. 9. 1998 - 21. 9. 1998
Projekt podporují: