53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví

Termín pro podání přihlášky:  do 1.3.2021

Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Kritéria budou upřesněna na webových stránkách školy do 31.1.2021

Absolventi oboru si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví. Je poučen o kompetencích k výkonu svého povolání, zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví, zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, je orientován v základech psychologie a komunikace, ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací, zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.

Projekt podporují: