64-41-L/51 Podnikání

Podnikatel

Specializace oboru: Podnikatel, podmínkou přijetí je výuční list. Výuka probíhá v sobotu.

Studium je vhodné pro všechny, kteří se snaží v dospělém věku při práci dodělat si maturitní zkoušku. Úspěšnost studia je 99%, což nás velmi těší a maturitní zkouška všem dále pomůže v dalším pracovním postupu. Studují zde vojáci, záchranáři a další profese, které získají maturitní zkoušku. Přihláška se podává v únoru s úředně ověřenou kopií výučního listu. Zdravotní prohlídka není nutná.

Těšíme se na vás!!!!

ředitelka školy :-)

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 97,6% (89,5) 98,2% (50,8) 31,2% (50%) 11,8% (50%)
2018 64,6% (60,5) 60,4% (24,6) 91,5% (85,7%) 72,2% (14,3%)
2017 11,0% (0) 11,4% (0) 68,0% (66,7%) 30,6% (33,3%)
2016 53,9% (56,9) 43,8% (25,4) 82,5% (75%) 58,5% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (74) 100% (67,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 83,5% (56) 87,1% (43,0) 96,5% (91,7%) 69,4% (8,3%)
2018 94,3% (62) 97,1% (62,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 99,1% (66) 99,1% (66,9) 95,6% (83,3%) 66,7% (16,7%)
2016 93,7% (52) 93,0% (45,1) 87,3% (60%) 26,8% (40%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 100% (92,6) 100% (87,1) 89,7% (85,7%) 100% (0%)
2016 79,4% (57,4) 79,4% (36,1) 67,6% (50%) 29,4% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (80) 100% (79,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 99,6% (84) 99,6% (85,9) 88,5% (81,3%) 49,1% (18,8%)
2018 98,3% (76) 94,9% (57,9) 90,3% (77,8%) 85,2% (5,6%)
2017 90,1% (58) 83,1% (40,8) 81,1% (68,4%) 66,3% (15,8%)
2016 98,4% (70) 91,3% (49,0) 57,5% (56,0%) 31,5% (36%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: