škola | Most (okres Most)

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Jsou mezi nimi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Poskytujeme jazykové vzdělání svou rozmanitou nabídkou jazyků. Myslíme i na tělo a psychiku. Nabízíme sebeobranu, bojové sporty, lyžařské a vodácké a turistické pobyty, zahraniční výjezdy. Spolupracujeme s vlivnými osobnostmi nabízených oborů, jak na bázi ČR, tak i EU.

Škola dosáhla velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek. Komunikujeme s médii. Jsme držiteli titulu Světová škola. Jsme otevřenou školou, která neustále rozšiřuje své působení a vstupuje do projektů, zabývá se evaluací školy. Nabízíme denní, kombinovanou a nástavbovou formu studia. Existuje velice kladná spolupráce managementu školy, pedagogického sboru, studentstva a rodičů. Škola dosahuje velmi dobrého hodnocení ze strany studentů, rodičů a veřejnosti. Úspěšnost u maturitních zkoušek je 98%.

Naše cíle: Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konkurenceschopný na trhu práce, proto se snažíme do části teoretické vtěsnat maximum praktických dovedností, ale i obměňovat specializace jednotlivých oborů tak, aby kopírovaly potřeby trhu. Absolvent by měl uspět u maturitní zkoušky a v přijímacím řízení na VŠ. Profesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedagogického sboru, laskavost, vstřícnost, nekonfliktnost, spolupráce managementu, pedagogů, studentů a rodičů. Výuka probíhá v řadě předmětů prostřednictvím výpočetní techniky e-learning, moodle. Management školy, pedagogický sbor, studenti a rodiče jsou ti, kteří budou neustále usilovat o naplnění vize a cílů školy. 

Kritéria přijetí na všechny obory: návštěva jednoho z DOD, osobní pohovor, průměr za 1. pol. 8. třídy ZŠ a 1. pol. 9. třídy ZŠ. další DOD se konají 16.12., 13.1., 3.2. Pokud bude možná realizace DOD, budeme se vám rádi věnovat. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 1.2.2021 do 1.3.2021. Všechny informace najdete na webu školy. Je zde zveřejněn i medailonek ředitelky školy s bližšími informacemi. Dále doporučuji sledovat facebook školy, kde aktualizujeme informace.

Těšíme se na Vás!!!

ředitelka školy

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Policista)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Úředník - diplomat)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikatel)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2.5
2. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
2018 0.5 6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
12. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
7. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
2017 0.5 6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
15. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
9. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
5. 6. 2013 - 7. 6. 2013
3. 12. 2009 - 7. 12. 2009
Projekt podporují: