41-46-M/01 Lesnictví

Lesnictví

Jedná se o „tradiční“ čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Probíhá v denní formě studia. Vyučují
se všeobecné předměty (český jazyk, 2 cizí jazyky, matematika, předměty občanského a
společenskovědního základu aj.) pro přípravu žáků k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy a
univerzity. Odborné lesnické předměty jsou zaměřeny k zvládnutí hlavních lesnických disciplín, potřebných
pro rozhodování při hospodaření v lesích a v ochraně přírody a krajiny, které s lesnictvím úzce souvisejí.
Důraz je kladen na praktické využití získaných poznatků a pochopení problémů v souvislostech a
ekologických vazbách lesních porostů jako nejzachovalejších ekosystémů v zemi. Uplatnění absolventů je
především u firem v soukromém lesnickém sektoru, u obecních a městských lesů, ve státní správě lesů, po
získání praxe (10 let) se mohou stát odbornými lesními hospodáři. Po pětileté praxi mohou získat licenci
pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. V průběhu studia žáci vykonávají zkoušky pro
získání loveckého lístku, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zbrojní průkaz dále řidičský průkaz skupiny
B (volitelně i T). Velký důraz je kladen na podporu logického myšlení a rozhodovací schopnosti žáků. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80% (81,1) 62,9% (38,1) 72,9% (96,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 69,6% (70,5) 69,6% (36,5) 15,9% (52,4%) 18,8% (28,6%)
2017 89,6% (76,8) 88,1% (54,3) 91,0% (94,1%) 73,1% (5,9%)
2016 75% (76,9) 79,4% (56,6) 69,1% (87,0%) 61,8% (8,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,3% (42) 24,3% (0) 70,3% (65,4%) 100% (0%)
2019 88,6% (60) 20% (0) 85,7% (87,0%) 45,7% (8,7%)
2018 10,8% (20) 8,1% (11,2) 13,5% (13,9%) 70,3% (5,6%)
2017 90,5% (48) 85,7% (39,0) 76,2% (64,5%) 50% (12,9%)
2016 67,3% (38) 73,5% (31,7) 67,3% (54,5%) 69,4% (9,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (76,9) 100% (60,7) 75% (75%) 25% (25%)
2018 85,7% (56,3) 71,4% (47,7) 71,4% (60%) 42,9% (20%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,9% (56) 19,4% (0) 48,6% (76,4%) 100% (0%)
2019 93,2% (67) 93,2% (50,4) 75,7% (82,1%) 47,3% (10,7%)
2018 21,9% (50) 9,6% (20,1) 34,2% (64,5%) 53,4% (14,5%)
2017 64,8% (56) 60,6% (41,9) 87,3% (86%) 62,0% (10%)
2016 94,3% (66) 90% (53,5) 78,6% (84,8%) 64,3% (8,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: