škola | Písek (okres Písek)

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku nabízí celou škálu možností vzdělávání v lesnických oborech, popřípadě v oborech lesnictví příbuzných.

Především se jedná o čtyřleté odborné vzdělávání s maturitou – obor lesnictví. Návazně mohou maturanti ze všech středních škol pokračovat na tříleté vyšší odborné škole, rovněž v oboru lesnictví. Toto studium je zakončeno absolutoriem, absolventi mají titul Dis, přičemž je možno využít i  kombinované formy studia.

Skladbu studijních oborů dále vhodně dotváří tříleté střední odborné vzdělávání s výučním listem - obor lesní mechanizátor (tento obor je podporován stipendijními programy Lesů ČR a  také Vojenských lesů a statků ČR).

V rámci školní výuky žáci kromě jiného získávají v učebním oboru řidičské oprávnění „T“ (lesní mechanizátor) nebo v maturitním oboru řidičské oprávnění „B“, v obou studijních oborech pak mohou získat zbrojní průkaz, oprávnění k získání loveckého lístku a oprávnění zastávat funkci mysliveckého hospodáře.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-46-M/01 - Lesnictví
(ŠVP: Lesnictví)
41-56-H/01 - Lesní mechanizátor
(ŠVP: Lesní mechanizátor)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.5
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ekonomika a řízení
23. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 0
19. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
20. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
20. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 0
13. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
15. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
18. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 5. 2018 - 16. 5. 2018
26. 4. 2011 - 29. 4. 2011
12. 3. 2007 - 14. 3. 2007
7. 3. 2005 - 10. 3. 2005
19. 2. 2001 - 22. 2. 2001
23. 3. 1999 - 25. 3. 1999
Projekt podporují: